Digiqole ad

พม. ชูสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมผสมผสานผ่านอาหารชนเผ่า” สร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ชาวเขา

 พม. ชูสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมผสมผสานผ่านอาหารชนเผ่า”  สร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ชาวเขา
Social sharing
Digiqole ad

พม. ชูสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมผสมผสานผ่านอาหารชนเผ่า”  สร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ชาวเขา

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “อบรมการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมผสมผสานผ่านอาหารชนเผ่า” เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิด นายภาคภูมิ​ ภูมี​ นายอำเภอ​เขาค้อ​ กล่าวต้อนรับ และนายจิรวุฒิ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน

นายกิตติ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาสนับสนุน โดยเฉพาะการส่งเสริมด้าน “อาหารพื้นเมือง” ซึ่งผ่านการสืบทอดมาหลายยุค หลายสมัย บอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของพื้นที่นั้น ๆ และเป็นนโยบายของรัฐบาล Soft Power จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและยกระดับ

นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเข้ามาพักผ่อนเยี่ยมชมธรรมชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมชนเผ่า นับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย เนื่องจากอำเภอเขาค้อ มีพี่น้องชนเผ่าหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น การส่งเสริมการสร้างมูลค่าวัฒนธรรมด้านอาหารชนเผ่าร่วมสมัย จึงเป็นแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงต่างๆ รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและชุมชน ซึ่งจะทำให้พี่น้องชาวเขาสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ขยายผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

 

Facebook Comments

Related post