Digiqole ad

พม. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็น Young Smart PR สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม

 พม. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็น Young Smart PR สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม
Social sharing
Digiqole ad

พม. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็น Young Smart PR สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม

วันนี้ (25 ธ.ค. 65) 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Young Smart PR พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร วุฒิบัตรให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 31 คน จาก 12 สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยกับผู้แทนเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ในรายการ คิดส์ดี ซึ่งจะออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT North ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งโครงการนี้ จะทำให้เยาวชนได้พัฒนาบุคลิกภาพและกรอบความคิดเป็นตัวของตัวเอง และความคิดบวกทำเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าตนเอง หลังจากนี้ เยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ต้องการที่จะตั้งชมรมสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและความคิดบวก โดยจะใช้ชื่อชมรมว่า “เมืองไทยบ้านฉัน หยุดบูลลี่ประเทศไทย” ซึ่งตนคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเยาวชนจะได้นำความรู้ความสามารถมานำเสนอในเชิงบวกเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความหวัง

สำหรับการต่อยอดโครงการนี้ กระทรวง พม. จะนำไปขับเคลื่อนให้เข้าถึงสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ในทุกพื้นที่ และใช้เทคนิคในการสื่อสารที่ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การให้ความจริง การเข้าถึงรับรู้ และการเปลี่ยนแปลงที่ดี ซึ่งในระยะต่อไป เราจะต้องหาครูและประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ และเราต้องการเห็นเยาวชนในภูมิภาคอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน สังคม และประเทศด้วย ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีแกนนำคนรุ่นใหม่ในการสร้างความเข้าใจและเป็นนักสื่อสารที่ดีและเที่ยงตรง

นายจุติ กล่าวเพิ่เติมว่า โครงการ Young Smart PR เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ซึ่งจัดอบรมการประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ เคล็ดลับที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับการนำไปใช้ขับเคลื่อนการผลิตสื่อดิจิทัลหรือชิ้นงานที่ดีมีประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาของตนเอง ตลอดจนเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

พม. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็น Young Smart PR สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม

Facebook Comments

Related post