Digiqole ad

พบรองนายกฯจุรินทร์

 พบรองนายกฯจุรินทร์

ดร.สมหวัง​ วิทยาปัญญานนท์​ เลขาธิการสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง​ นำคณะกรรมการสมาคมเข้าพบนายจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์​ เพื่อขอคำอวยพรในวาระดิถีปีใหม่​ พร้อมแจ้งถึงแผนกิจกรรมสมาคมฯที่ตะดำเนินการในปี2565

Advertisement
Facebook Comments

Related post