Digiqole ad

พช. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ติดอาวุธวิเคราะห์ตลาดทุน

 พช. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ติดอาวุธวิเคราะห์ตลาดทุน
Social sharing
Digiqole ad

พช. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ติดอาวุธวิเคราะห์ตลาดทุน ปรับพอร์ต กบข. สู่เป้าหมาย เกษียณอย่างยั่งยืน

…“โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินและการวางแผนการลงทุน…

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2567 โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings โดยมี นางวิภาวี นิยมสมิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ พร้อมด้วย นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กบข. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 76 ราย และ สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เข้าร่วมฯ ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจและบทบาทในการบริหารและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรับผิดชอบงานด้าน การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินและการวางแผนการลงทุน และให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการตั้งเป้าหมายทางการเงิน วินัยด้านการออม การจัดสรรเงินออมตามเป้าหมายที่ต่างกัน และเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณณัฐพล คำถาเครือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในโครงการดังกล่าว พร้อมได้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุน ในการให้ความรู้ ทั้งคำแนะนำต่างๆ ให้กับสมาชิก กบข. เพื่อให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน มีความรู้ด้านการลงทุนและสามารถนำความรู้ด้านตลาดทุน ไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการทวีค่าผลตอบแทนให้กับบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายในวัยเกษียณอายุราชการอย่างยั่งยืน

ด้าน นายกิตติศักดิ์ พูลนุช เจ้าหน้าที่โครงการฯ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่สมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 เป็นโครงการการอบรมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ให้กับสมาชิก กบข. ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านงาน กบข. ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งจะมุ่งเน้นการดำเนินงานและ แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานด้าน กบข. ในสังกัด อาทิ การลาออก การโอนย้าย การบรรจุกลับ และการเกษียณอายุราชการ เป็นต้น รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการอบรมออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรภายในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings ในหัวข้อ เทคนิควิเคราะห์ตลาดทุน อาวุธบริหารพอร์ตลงทุน กบข. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก กบข.วางแผนการเงินและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเตรียมเกษียณอายุราชการ อย่างมีคุณภาพ และเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. เลือกเป้าหมายทางการเงินที่หลากหลายสู่วัยเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลาดทุน ได้แก่ คุณณัฐพล คำถาเครือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) มาบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนยุทธ์ในตลาดทุน และนอกจากนี้ในช่วงท้ายยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก กบข. สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย

Facebook Comments

Related post