Digiqole ad

ฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ ส.นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ จัด“กอล์ฟสามัคคีน้องพี่ 84 ปี เตรียมอุดม” ในวาระครบรอบ 84 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ

 ฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ ส.นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ จัด“กอล์ฟสามัคคีน้องพี่ 84 ปี เตรียมอุดม” ในวาระครบรอบ 84 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ

19 มี.ค. 65 ฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) วาระ 2564-2565 นำโดย นาวาอากาศเอก ชนวุฒิ เบญจานุวัตร

Advertisement
 (ตอ.43) ประธานฝ่ายกิจกรรมกอล์ฟ ได้จัดกิจกรรม “กอล์ฟสัมพันธ์น้องพี่ 84 ปี เตรียมอุดม” ณ สนามกอล์ฟปาล์มฮิลส์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีผู้สนับสนุนหลัก คือ คุณเนาวรัตน์ ศุภปัณฑิตา (ต.อ.43) เจ้าของสนามกอล์ฟปาล์มฮิลส์ และ คุณนันทวรรณ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) (ต.อ.43) ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด “เอราวัณ แบรนด์”

ภายในงานมีการร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โรงเรียนธรรมมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี โดย มีผู้แทนของทั้ง 3 หน่วยงาน เป็นผู้รับมอบ

บรรยากาศของกิจกรรมกอล์ฟเป็นไปด้วยความสนุกสนานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง มีนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 20 รุ่น เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงถึงพลังความรัก ความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้องนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นในการทำความดี สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อันเป็นที่รักยิ่งของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ตลอดไป

Advertisement
Facebook Comments

Related post