Digiqole ad

“ฝนปราย” คว้าทองว่ายน้ำกรรเชียง 200 เมตร กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

 “ฝนปราย” คว้าทองว่ายน้ำกรรเชียง 200 เมตร กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
Social sharing
Digiqole ad

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เป็นการชิงเหรียญทอในวันแรก ฝนปราย แย้มสรวล จอมทำลายสถิติระดับกีฬาเยาวชน ดีกรีทีมชาติไทย จากกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญทอง จากกีฬาว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตร บุคคลหญิง ด้วยเวลา 00:02:20.34 นาที

ขณะที่ผลการแข่งขันประเภทอื่นมีดังนี้ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ รวิพล  สง่าวรวงศ์ จากกรุงเทพมหานคร ด้วยเวลา 00:01:53.96,  ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ปุญชรัสมิ์  พรรณประสาธน์ จากสมุทรสาคร คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 00:00:58.42 วินาที, ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ เพียงขวัญ  ปะวะโพตะโก จากอุดรธานี ด้วยเวลา 00:01:12.83 นาที, ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 200 เมตร บุคคลชาย เหรียญทอง ได้แก่ นวพรรษ  วงค์เจริญ จากกรุงเทพมหานคร ด้วยเวลา 00:02:00.91 นาที, ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร – บุคคลหญิง เหรียญทองได้แก่ ทีมกรุงเทพมหานคร ที่มี กมลลักษณ์  ตั้งนภากร, ฝนปราย  แย้มสรวล,

ภราดา  พรมตวง และ ญาณิศา  สุทธิสน ด้วยเวลา 00:03:56.13 นาที เอาชนะคู่แข่งขาดลอย ถึง 8 วินาที และ ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ทีมกรุงเทพมหานคร ที่มี ธฤต  ทองชุมสิน, รวิพล  สง่าวรวงศ์, นวพรรษ  วงค์เจริญ และ พีรพัฒน์  พันธุ์ดี คว้าเหรียญทอง ด้วยเวลา 00:03:34.99 นาที

การแข่งขันจักรยานภูเขา (ครอสคันทรี เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทองได้แก่ กีรติ  สุขประสาท จากปราจีนบุรี ทำเวลาได้ 01:38:04.79 ชั่วโมง, เหรียญเงิน ได้แก่ พลฉัตร  นาคทองคำ จากชลบุรี  เวลา 01:39:18.17 ชั่วโมง และ เหรียญทองแดง ได้แก่ อดิศักดิ์  ไตลังคะ จากชลบุรี เวลา 01:39:40.45 ชั่วโมง

ประเภท ประเภทจักรยานภูเขาครอสคันทรี (เวลาแข่งขัน 1.30-1.45 ชม.) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  เหรียญทองได้แก่ วรินทร  เพ็ชรประพันธ์ จากนครศรีธรรมราช ทำเวลสาได้ 01:39:41.68 ชั่วโมง, เหรียญเงิน ได้แก่      ศุภักษร  นันตะนะ จากอำนาจเจริญ เวลา 01:41:15.00 ชั่วโมง และเหรีญทองแดง ได้แก่ ยลธนันท์  พลกล้า จากสระบุรี เวลา 01:46:22.44 ชั่วโมง

ส่วนการแข่งขันหมากล้อม “เจ้าหนูอัจฉริยะ” พงศกานต์  ศรอารา วัย 15 ปี จากนครราชสีมา คว้าเหรียญทองจากแข่งขันกีฬาหมากล้อม บุคคลชาย ด้วยการเอาชนะ อดิรา  นุ้ยบุตร จากปทุมธานี 2-0 กระดาน หมากล้อม บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย จาก กรุงเทพมหานคร ชนะ ภิญญาดา  ศรอารา จากนครราชสีมา 2-0 กระดาน และ หมากล้อม ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่  ดนัย  สุวัชรา, วณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์ และ พัฒนะ  แฉ่งสูงเนิน จากนครราชสีมา แพ้ วรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ, ประชารักษ์  จริยาวัฒนกุล และ อรุณกร  ประทุมวัน จากสมุทรสาคร 0-2 กระดาน

การแข่งขันกีฬายิวยิตสุ สิริโรจน์  ศิลชัยทาน จากมุกดาหาร คว้าเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย ด้วยการเอาชนะ จิตวิสุทธิ์  กีสุริยา จากปทุมธานี 50-0 ในการแข่งขันกีฬายิวยิตสู ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อืน ๆ มีดังนี้ ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย คมกริช  เขียดนิน จากภูเก็ต คว้าเหรียญทองด้วยการเอาชนะ หฤษฎ์  สาแก้ว จากสุรินทร์ 50-0 คะแนน, ประเภทต่อสู้ (Fighting) น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย ภูวเดช  บัวหลวง จากมุกดาหาร แพ้ สุวิจักขณ์  ขุนทอง จากสมุทรสงคราม 0-50 คะแนน ได้แค่เหรียญเงิน,

ประเภทจับล็อค (Newaza) น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง เหรียญทองได้แก่ รัชดากรณ์  นามงาม จากสุรินทร์ เอาชนะ มทินา  ปัญญาคำ จากลำพูน 0-1, ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง เหรียญทองได้แก่ นุชนาฎ  สิงห์ฉลาด จากรุงเทพมหานคร เอาชนะ ธัชพรรณ  ศรีเสมอ จากอุดรธานี 99-0, ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง  เหรียญทองได้แก่ อรภา  เสนาธรรม จากนครศรีธรรมราช เอาชนะ กุลธิดา  ดิษดี จากพิษณุโลก 99-0, ประเภทโนกิ (Newaza Nogi)

รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย เหรียญทอง ได้แก่ บรรพต  เลิศไธสง จากนครศรีธรรมราช เอาชนะ กัมปนาท  ผลพุฒ จากภูเก็ต 99-0, ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 77 ก.ก. ขึ้นไปชาย นวพล  ก่อการุณย์พงศ์ จากปทุมธานี แพ้  สุขณธี  สุนทรา จากอุดรธานี 0-99 ทำได้แค่เพียงเหรียญเงิน และ ประเภทโนกิ (Newaza Nogi) น้ำหนักเกิน 62 ก.ก. ขึ้นไป บุคคลหญิง เหรียญทอง ได้แก่ วาสนาพร  สามทอง จากอุดรธานี เอาชนะ นันทิตา  นามงาม จากสุรินทร์ 99-0

 

 

Facebook Comments

Related post