Digiqole ad

ผ่าโลก “วันที่ 29 ก.พ.”

 ผ่าโลก “วันที่ 29 ก.พ.”
Social sharing

Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๒๐ วันที่ ๒๓-๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๗

หน้า 1-3

ผ่าโลก “วันที่ 29 ก.พ.”

            กว่าจะถึง “ปีมังกร” หรือ “ปีมะโรง” ในปีนี้ พ.ศ.2567  ที่ชาวจีนถือกันว่าเป็นปีมหาคล จะต้องรอครบรอบปีนักษัตรเป็นะรยะเวลายาวนานถึง 12 ปีด้วยกัน ไม่ต่างจาก วันที่ “29 กุมภาพันธ์” ที่มีในปีนี้พอดี ต้องรอ 4 ปี แม้จะรอน้อยแค่ 1 ใน 3 ของปีมังกร ก็ขึ้นชื่อว่า รอเหมือนกัน โดยผู้ที่เกิดในวันนี้ หลายคนต้องจัดงานฉลองใหญ่กันเลยทีเดียว หากพลาดไปต้องรออีกนานกว่าจะเวียนวนมาถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์อีกหน

            วันอธิกวาร (leap day)

            “วันที่ 29 กุมภาพันธ์” เรียกวันนี้ว่าเป็น “วันอธิกวาร” (leap day) ในปฏิทินเกรกอเรียน ปี ค.ศ. ที่หารด้วย 4 ลงตัวจะมีอธิกวาร แต่ปี ค.ศ. ที่หารด้วย 100 ลงตัวไม่มีอธิกวาร ยกเว้นปี ค.ศ. ที่หารด้วย 400 ลงตัวจะมีอธิกวาร ปีที่มีอธิกวารเรียกปีอธิกสุรทิน วันนี้เป็นวันที่ 60 ของปี เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลืออีก 306 วันในปีนั้น แม้ปีส่วนมากในปฏิทินสมัยใหม่มี 365 วัน การโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ 365 วัน 6 ชั่วโมง ทุกสี่ปี ซึ่งมีการสะสม 24 ชั่วโมงเพิ่มเข้ามา จึงต้องมีการเพิ่มวันขึ้นมาหนึ่งวันเพื่อให้การนับสอดคล้องกับตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์

ทว่าการเพิ่มวันนี้ยังคาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยในการคำนวณ 6 ชั่วโมงเพิ่มทุกปี การประมาณที่ดีกว่า ซึ่งมาจากตารางอัลฟอนซีน (Alfonsine table) มีว่า โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบใช้เวลา 365 วัน 5 ชั่วโมง 49 นาที 12 วินาที เพื่อชดเชยความแตกต่างนี้ ปีที่สิ้นสุดศตวรรษจึงมิใช่ปีอธิกสุรทิน ยกเว้นปีที่หารด้วย 400 ลงตัว นั่นหมายความว่า ค.ศ. 1600 และ 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน เช่นเดียวกับ ค.ศ. 2400 และ 2800 แต่ปี ค.ศ. 1700, 1800 และ 1900 ไม่ใช่ เช่นเดียวกับ ค.ศ. 2100, 2200 และ 2300 ปฏิทินเกรโกเรียนวนซ้ำทุก 400 ปี ซึ่งมี 20,871 สัปดาห์ มีปีปกติสุรทิน 303 ปี และมีปีอธิกสุรทิน 97 ปี ในช่วงเวลานี้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ตกอยู่ในวันอาทิตย์ อังคารและพฤหัสบดีวันละ 13 ครั้ง วันศุกร์และเสาร์วันละ 14 ครั้ง และวันจันทร์และพุธวันละ 15 ครั้ง มโนทัศน์ของปีอธิกสุรทินและอธิกวารแตกต่างกับอธิกวินาที ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการหมุนของโลก

อธิกวารริเริ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปจูเลียน วันที่หลังเทอร์มินาเลีย (23 กุมภาพันธ์) มีการซ้ำสองครั้ง ทำให้เกิดเป็น bis sextum” ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “ที่หกซ้ำ” เพราะวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็น “วันที่หกก่อนคาเลนด์ส (Kalends) เดือนมีนาคม” โดยใช้การนับอย่างครอบคลุมของโรมัน (วันที่ 1 มีนาคม เป็น “วันแรก”) แม้วันแรกของ bis sextum (24 กุมภาพันธ์) จะมักถูกเรียกว่า อธิก (intercalated) หรือวัน “bissextile” ตามปกตินับแต่คริสต์ศตวรรษที่สาม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ได้ถูกถือว่าเป็นอธิกวารเมื่อระบบวันกำหนดเลข (numbering day) ของโรมันถูกแทนที่ด้วยการกำหนดเลขโดยลำดับ (sequential numbering) ในปลายยุคกลาง (ที่มา : วิกิพีเดีย)

หมายเหตุ : คำว่า “อธิกสุรทิน” อาจจะเป็นคำที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นหูหรือไม่ค่อยได้ยินมากนัก โดยคำนี้เกี่ยวข้องกับปฏิทินหรือการนับวันเดือนปีโดยเฉพาะ คำว่า อธิกสุรทิน ประกอบด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด อธิก- (อ่านว่า อะ-ทิ-กะ) หมายถึง เกิน หรือ เพิ่ม ส่วนคำว่า สุรทิน มาจาก สุร + ทิน “สุร”ในที่นี้แปลว่า “พระอาทิตย์” ส่วน “ทิน” แปลว่า “วัน” การแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน เพื่อให้หลักการของปีอธิกสุรทินมีความชัดเจน จึงกำหนดเป็นสูตรไว้ดังนี้ ให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ทุก ๆ 4 ปี โดยนำเอาปี คศ.หารด้วย 4 ลงตัวถือว่าเป็น ปีอธิกสุรทิน ให้ปรับโดยถ้าปีหารด้วย 100 ลงตัวให้เป็นปีปกติ และถ้าปีหารด้วย 400 ลงตัว ให้ปรับไปเป็นปีอธิกสุรทินอีก (ที่มา : ม.เกษตรศาสตร์)

นับวันเกิดอย่างไร ถ้าปีนั้นไม่มีวันที่ 29 ก.พ.

ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์จะนับวันเกิดเป็นวันก่อนหรือหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ก็ได้ แล้วแต่นโยบายและกฎของแต่ละประเทศ คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 มีวิธีการนับวันเกิดดังนี้

ทางกฎหมาย : 1. ประเทศไทย กฎหมายไทยไม่ได้ระบุวิธีการนับวันเกิดสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะถือว่าวันเกิดของบุคคลเหล่านี้คือ วันที่ 1 มีนาคม 2. สหราชอาณาจักรกฎหมายอังกฤษระบุว่าวันเกิดของบุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 คือ วันที่ 1 มีนาคม 3. นิวซีแลนด์ กฎหมายนิวซีแลนด์ระบุว่าวันเกิดของบุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์

ทางปฏิบัติ : 1. ฉลองวันเกิด บุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ มักฉลองวันเกิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2. นับอายุ บุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นับอายุแบบเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยนับทุกๆ 365 วัน เป็น 1 ปี โดยทางกฎหมายในประเทศไทย บุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ วันเกิดของบุคคลเหล่านี้คือ วันที่ 1 มีนาคม แต่ทางปฏิบัติ มักฉลองวันเกิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และนับอายุแบบเดียวกับบุคคลทั่วไป (ที่มา : sanook)

            วันที่ 29 เขาทำอะไรกันบ้าง !?!

เป็นธรรมดาที่วันซึ่งนาน ๆ อย่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์  จะโผล่มาทีนั้น จะกลายเป็นวันที่มีเรื่องราวหรือพิธีการพิเศษๆ เกิดขึ้น และในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องราวและสิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปตามวัฒนธรรม

เริ่มจากประเทศไอร์แลนด์กันก่อน ซึ่งวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่เวียนมาบรรจบ 4 ปีครั้งนั้น จะเป็นวันที่ผู้หญิงสามารถขอแต่งงานกับผู้ชายได้โดยไม่ขัดต่อธรรมเนียมประเพณี เพราะในตำนานกล่าวว่า สุภาพสตรีที่ชื่อ “บริสเจส สตรัค” ได้ตกลงกับ นักบุญที่ชื่อ “แพททริก” (ผู้ที่เป็นคนเปลี่ยนแปลงไอร์แลนด์จากการนับถือลัทธิพหุเทวนิยมของเคลติคมาเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) นัยว่าเป็นการปรับสมดุลระหว่างชายหญิง เหมือนๆ กับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่มีขึ้นเพื่อคอยปรับสมดุลของปฏิทิน

ในอีกหลายพื้นที่ในยุโรป ก็ถือเอาวันที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เป็น”วันแบเชเลอร์เดย์” (Bachelors’ Day) ที่ผู้หญิงจะขอความรักจากผู้ชายได้เช่นกัน ซึ่งในวันนั้นถ้าผู้ชายเกิดปฏิเสธขึ้นมาก็ต้องจ่ายค่าปรับให้ฝ่ายหญิง อย่างในประเทศฟินแลนด์นั้นจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเสื้อผ้า ส่วนในสังคมชั้นสูงของประเทศเดนมาร์ก ถ้าเกิดการปฏิเสธขึ้น ฝ่ายชายจะต้องซื้อถุงมือให้ผู้หญิง 12 คู่ นัยว่าผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธจะได้เอาไว้ใส่เพื่อปกปิดว่าตนเองไม่มีแหวนหมั้นมาสวมนิ้วกับเขา

แต่นอกจากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ จะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กน่ารักอย่างการขอความรักแล้ว ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดีก็มีเหมือนกัน อย่างในสกอตแลนด์ก็ถือว่า คนที่เกิดวันนี้นั้นดวงซวยสุด ๆ ซึ่งระดับดีกรีนั้นเทียบเท่าศุกร์ 13 เลยทีเดียว ส่วนในกรีกก็เชื่อว่า ปีอธิกสุรทินนั้นเป็นปีที่ไม่ค่อยกินเส้นกับเรื่องของความรัก ดังนั้น ในปีที่มี 29 กุมภาพันธ์ จะมีคู่รักร้างรากันมากเป็นพิเศษ

นอกจากนั้น วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ยังถือเป็น “วันเซนต์ออสวัลด์” (St. Oswald’s Day) อีกด้วย ซึ่งเป็นเสมือนการระลึกถึงอาร์คบิชอฟแห่งยอร์ค ที่เสียชีวิตลงในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 992 ซึ่งถ้าปีไหนไม่มี 29 กุมภาพันธ์ เขาก็จะไปฉลองกันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์แทน ซึ่งการถือเอาวันที่ 28 มาแทนวันที่ 29 ซึ่ง 4 ปีมีหนนั้น ก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่เกิดวันที่ 29 แต่ต้องไปฉลองหรือทำอะไรหลายๆ อย่างในวันที่ 28 แทน (ที่มา : https://mgronline.com)

วันเกิดคนดังไทย-เทศ
สำหรับคนดังชาวไทยที่เกิดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ อาทิ “นาตาชา  เปลี่ยนวิถี” อดีตนางแบบและนักแสดง เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2511 (อายุ 56 ปี), “แคนดี้ รากแก่น” ดีเจ นักร้อง และนักแสดง เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2523 (อายุ 44 ปี), “การะเกด อาร์สยาม” นักร้องลูกทุ่ง เคยเป็นศิลปินสังกัดอาร์สยาม เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531 (อายุ 36 ปี), “ออม-อัทธนียา (สริตา) เอี่ยมวสันต์” นักแสดง และพรีเซ็นเตอร์สินค้า เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2535 (อายุ 32 ปี), ฟลุ๊ค-ศิครินทร์ เศรษฐ์สุรปรีชา นักแสดง เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 (อายุ 28 ปี)

สำหรับคนดังชาวต่างชาติ อาทิ “สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3” เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2011 (ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2092), อเล็กซ์ ร็อกโก” นักแสดงชาวอเมริกัน เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2479 (ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2558), “เจมส์ โอกิลวี” พระโอรสคนแรกใน เจ้าหญิงอเล็กซานดรา เลดีโอกิลวี เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2507 , เปโดร ซันเชซ” นักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองชาวสเปน เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515, “แอนโทนิโอ ซาบาโท จูเนียร์” นักแสดงชาวอเมริกัน เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515, “จา รูล” นักแสดง แร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2519, “เบ็นเนอดิคท์ เฮอเวอเดิส” นักฟุตบอลชาวเยอรมัน เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531, “เฟร์รัน ตอร์เรส” นักฟุตบอลชาวสเปน เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 และ “เซอร์ เจมส์ มิลน์ วิลสัน” อดีตนายกรัฐมนตรีของรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย คือผู้ที่เกิดและถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เพียงแต่คนละปี

วันเกิดตัวการ์ตูน : วันเกิดของ “ยาคุชิ คาบูโตะ” จากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง “นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ”วันเกิดของ “ฮานิโนะสึกะ มิสึคุนิ” (รุ่นพี่ฮันนี่) จากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง “ชมรมรัก คลับมหาสนุก” และ วันเกิดของ “ฟูจิ ชูสึเกะ” จากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง “ปริ๊นซ์ ออฟ เทนนิส”

เหตุการณ์สำคัญและน่าสนใจ

ทางด้านเหตุการณ์สำคัญและน่าสนใจ อาทิ  ปีที่มี 29 กุมภาพันธ์เป็นปีที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน การแข่งขันโอลิมปิกมี 2 แบบ คือ “โอลิมปิกฤดูร้อน” และ “โอลิมปิกฤดูหนาว” โดยในโอลิมปิกฤดูร้อนจะจัดงานอลังการกว่าโอลิมปิกฤดูหนาว เนื่องจากมีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า ชนิดกีฬาที่แข่งขันนั้นมีมากกว่า โอลิมปิกฤดูร้อนเคยจัดในปีเดียวกันกับโอลิมปิกฤดูหนาว จนถึงปี ค.ศ.1992 จากนั้นในปี ค.ศ.1994 การจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวก็เริ่มขึ้น ซึ่งห่างจากโอลิมปิกฤดูร้อน 2 ปี และหลังจากนั้น ทั้ง 2 การแข่งขันกีฬาของโลกก็ถูกแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ และมีวงรอบจัดทุกๆ 4 ปีเป็นของตัวเอง

พ.ศ. 2255 (ค.ศ. 1712) – วันถัดจาก 29 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 30 กุมภาพันธ์ในประเทศสวีเดน เพราะเลิกใช้ปฏิทินสวีเดน แล้วหันไปใช้ปฏิทินจูเลียนแทน และ พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) – ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 12 “แฮตตี แม็กแดเนียล” เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์ ในสาขานักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง “วิมานลอย”      

          “Leap Year Proposal” คือหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติของชาวสกอตเเลนด์ โดยเล่าขานกันว่า “Queen Margaret of Scotland” ได้ออกกฎหมายใน พ.ศ. 1831/ค.ศ.1288 ว่า หากชายใดปฏิเสธคำขอแต่งงานจากสตรีในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เขาจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นชุดราตรี ถุงมือ หรือจูบ ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานถึงบทกฎหมายนี้ แต่ถ้าเรารู้ว่าต้องการใช้ชีวิตที่เหลือกับใครคนนั้นเเล้ว ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องรอให้ฝ่ายชายมาขอ เพราะผู้หญิงเราก็สามารถคุมเกมนี้ได้เหมือนกัน (ที่มา : thestandard)                                                                                                                                        

กูรูตัวเลขเปิดความหมายเลข “29”

            หมอเมท ทศวิวัฒน์  ( Horonumber ) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ประยุกต์ ได้พูดถึงความหมายของ “เลข 29” ว่า   ตัวเลข 29 นั้นถูกผสมมาจากสภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ของตัวเลข 2 ทุกความรู้สึก ทุกอารมณ์ ทุกความชอบนั้นถูกส่งมาจากจิตใจ ไม่ได้มีสิ่งใจเจือปน เป็นความรู้สึกแบบใสๆ ส่วนตัวเลข 9 เป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นยึดมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างว่ามันจะต้องเป็นไปได้ หรือบางครั้งตัวเลขนี้ก็ถูกสื่อออกมาในแง่ของการพัฒนาก็ได้เช่นกัน เมื่อทั้ง 2 ตัวเลขนี้ได้มาอยู่ด้วยกัน ความรู้สึกแรกที่แปลออกมาได้คือ “ความเชื่อมั่นในอารมณ์ของตนเอง” หมายความว่าคนเหล่านี้จะมีสำนึกแห่งความดีความชอบ หรือความคิดเห็นต่างๆก็เพียงแค่ว่า “คิดว่ามันดี!” ก็เท่านั้นเอง พร้อมกันนั้นพวกเขายังไม่เกี่ยงด้วยว่าจะแตกต่างจากใครอย่างไร ก็แค่เขาเชื่อแบบนั้นนิ

ในเรื่องความเชื่อของ “อารมณ์ตัวเอง” นั้น แน่นอนว่าไม่ได้ทำร้ายใครอย่างแน่นอน เนื่องจากตัวเลข 2 ยังคงมีผลทำให้ผู้ที่ใช้มีความน่ารักแบบ ง๊องแง๊ง เด็กๆ เขาคงไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะไปตบตีแย่งชิงอะไรกับใครหรอก เพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนรัก เป็นแฟน คนพิเศษของเขาชาว 29  ก็อาจจะปวดหัวหน่อยเหมือนกัน เนื่องจากเธอจะเอาแต่ใจตัวเอง และอารมณ์แปรปรวนแบบสุดๆเลย เมื่อคนตัวเลข 29 อยู่กับเพื่อนฝูงที่สนิท หรือแม้แต่แฟนของเธอ เธอจะปลดปล่อยความเป็นตัวเองมาทั้งหมด อยากทำอะไรก็ทำ ไม่ต้องเกรงใจใคร อยากได้โน่นนี่นั่น ลักษณะเป็นเด็กอยาดได้ของเล่นนั่นล่ะครับ ตาแวววับเป็นประกาย ถ้าอยากได้อะไรต้องดิ้นๆๆๆ จะเอาให้ได้ มันเป็นความรู้สึกที่ว่า “ก็มันใช่!”  ก็ต้องได้สิ

             “สำหรับตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขสดใสน่ารักๆอีกตัวเลขหนึ่ง ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไร ดีไม่ดีมีไว้ช่วยแก้เครียดได้อีก (หรือจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเครียดมากขึ้นก็ไม่รู้) แต่อย่างไรก็เป็นตัวเลขที่แนะนำไว้อีกตัวนะครับ  ชื่นฉ่ำสบายใจ ดราม่าเล็กๆกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ตัวเลข 29 นี้เลยครับ” หมอเมทกว่า

อีก 3 ความหมายเลขศาสตร์ 29

ข้อมูลที่หนึ่ง : เลขศาสตร์ 29 ดวงดาวแห่งทุกข์ เป็นดวงดาวที่มีแต่ความทุกข์ใจอีกเลขหนึ่ง ชอบทำตัวเร้นลับไม่เปิดเผย จมอยู่กับความทุกข์ ความเศร้า ความไม่สมหวังต่อความรักถูกกดดันจากอำนาจต่าง ๆ บางครั้งจึงเป็นคนอาฆาตมาดร้ายอำมหิต บางครั้งอาจต้องถูกปองร้ายจากศัตรูหรือถูกผู้อื่นโค่นอำนาจมักแพ้ภัยแก่ศัตรู และต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วย ชีวิตคู่แตกหัก เพื่อนคิดโกง เพศตรงข้ามจะสร้างปัญหามาให้ เลข 2 บวก 9 คือ 11เป็นคนทะเยอทะยาน หลงตัวเอง เจ้าคิดเจ้าแค้น ดื้อรั้น สุภาพ สำอาง รสนิยมสูง ชีวิตไม่ลำบากแต่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ใจ

 ข้อมูลที่สอง : เลขศาสตร์ 29 หมายถึง ความเมตตา เลขดาวจันทร์ 2 ที่มีความหมายสัมพันธ์ถึงอารมณ์ จิตใจ ที่ถูกหนุนด้วยดาวเกตุ 9 ที่เกี่ยวกับวิญญาณธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักทำให้เลื่อมใส หรือศรัทธาในศาสนา มีจิตใจดี ชอบทำบุญสุนทานหรือมีใจเมตตา ใส่ใจคนอื่นดี ทำให้เป็นคนจริงใจ หากเด่นหรือปรากฏมากในชีวิตจะหมายถึงมีความเป็นคนสองบุคลิก อ่อนนอกแข็งใน หรือแข็งนอกอ่อนใน อันเกิดจากอิทธิพลของเลข 11 ที่เป็นผลรวม

ข้อมูลที่สาม : หมายเลข 29 เส้นทางวิบากกรรมบ่งถึงกดดันจากอำนาจอิทธิพลเร้นลับ ชอบทำตัวเร้นลับไม่เปิดเผย จิตใจเข้มแข็ง เป็นคนชอบอาฆาตจนบางครั้งกลายเป็นอำมหิตอย่างไม่รู้ตัว ชีวิตมักจะหักกลาง ถูกปองร้ายจากศัตรู ถูกผู้อื่นโค่นอำนาจได้ง่าย และมักจะแพ้ภัยจากศัตรู และยังต้องระวังจากอุบัติเหตุ เลข 29 ทำให้ชีวิตอมทุกข์ ผิดหวังจากสุภาพสตรี เรื่องผู้หญิงต้องระวังไว้ให้มากชีวิตมีแต่ความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ เลข 29 บวกกันได้ 11 จึงทำให้เป็นคนทะเยอทะยานอย่างแรงกล้า ไม่ยอมคน มั่นใจในตนเอง ถือตัวและยังชอบเอาแต่ใจตัวเองแบบเผด็จการ บุคคลเลข 29 ดูภายนอกสดใส แต่ภายในอมทุกข์ การแสดงออกมักจะไม่ตรงกับความสนใจ อนาคตไม่ควรที่จะประมาท ให้ระวังเพื่อนที่ไม่ซื่อ และเพศตรงข้ามไว้ให้ดีจะสร้างปัญหามาให้คำแนะนำ ควรเปลี่ยนชื่อให้ได้หมายเลขที่ดี ในไม่ช้าชีวิตจะค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงจนพบกับความสุข ทัดเทียมผู้อื่นหรืออาจมากกว่า (ที่มา : healhoroscope)

ทำนายดวงคนเกิดปีนี้ 29 ก.พ.67

29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567/ค.ศ.2024 ตรงกับพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือน 3 (ตามปฏิทินจันทรคติ) ปีมะโรง  ราศี : กุมภ์

คนที่เกิดวันนี้ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คำทำนายจากวันที่เกิด คนที่เกิดวันพฤหัสบดี มักจะมีรูปร่างสง่างามทั้งผู้ชายและผู้หญิง มีความโดดเด่นเป็นเลิศที่สติปัญญา คือมีความฉลาดหลักแหลม มีความละเอียดลึกซึ้ง คิดอะไรก็จะไตร่ตรองทบทวนก่อนทำก่อนพูดเสมอ ทำอะไรก็จะประณีต แต่มักต้องย้ายไปอยู่ต่างถิ่นฐานจากบ้านเกิด เป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่วัยเด็กแล้ว เมื่อเติบโตขึ้นก็สนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ถ้าไม่ได้จบการศึกษาสูงก็ต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและกว้างไกลไม่น้อยเลย

นิสัยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีเหตุมีผล ชอบความยุติธรรมไม่ฟังความข้างเดียว ชอบแนะนำสั่งสอนผู้อื่นไปทั่ว เป็นที่พูดจาฉะฉานพูดมีหลักการ จึงเป็นที่เชื่อถือแก่คนทั่วไป และยังเป็นคนที่กล้าพูดกล้าวิจารณ์อีกด้วย ชอบเสี่ยงชอบเรื่องท้าทาย แต่ก็ตามใจตัวเองเหมือนกัน เชื่อถือในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังคนอื่นบ้าง แม้จะโมโหโทโสกราดเกรี้ยวแต่หายเร็ว และในใจไม่คิดผูกใจเจ็บไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ เพียงแค่อยากชนะ อยากเป็นฝ่ายถูกว่าเท่านั้นจึงมักโต้แย้งกับคนอื่น ด้านจิตใจก็หนักแน่นพอควร ใครมาหลอกเอาใจก็ไม่เชื่อง่าย ๆ เมื่อตัดสินใจอะไรแล้วก็ยากจะเปลี่ยนแปลง มีความตั้งใจสูง มุ่งมั่น ทะเยอทะยานสูง ต้องการความรุ่งโรจน์และความอุดมสมบรูณ์พร้อมทุกอย่างทั้งชื่อเสียง เกียรติยศและฐานะมั่งมี ซึ่งตัวเองก็จะวางแผนอย่างรอบคอบและอดทนรอคอยความสำเร็จอย่างใจเย็นที่สุด ชะตาชีวิตจะได้ดีมีเกียรติ มีหลักทรัพย์มีสมบัติเป็นของตัวเอง จะมีทุกข์มีปัญหาก็เพราะเรื่องฝูงหรือคู่ครอง เพราะคนเกิดวันนี้ก็เจ้าชู้พอดู เปลี่ยนคู่บ่อย มักต้องเหน็ดเหนื่อยกับการสร้างฐานะเพราะคนที่ควรช่วยก็ไม่ได้ช่วยเกื้อหนุนนัก

เป็นดวงที่บริวารไม่ค่อยเชื่อฟัง มีแต่คนรอเสพสุขที่ตนเองต้องจัดการเอง ต้องค้ำชูผู้อื่นอีกด้วย โดยทั่วไปจะมีฐานะดีหน้าที่การงานเป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้คนทั่วไป ให้ระวังคดีความที่จะเกิดขึ้นสองครั้ง เพราะเรื่องปัญหาจากคนอื่น และระวังความคิดที่จริงจังเกินไปของตัวเองในยามที่มุ่งหวังอะไรแล้วจะให้ได้ดั่งใจ ทั้งๆ ที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่ตัวเอง ด้านดี : ความรอบรู้ดี สุขุมรอบคอบ มีศีลธรรม มีเมตตากรุณา สนใจในศาสนา สำเร็จการศึกษา ใช้ความรู้ในทางที่เป็นประโยชน์ เสียสละชอบสอนคนอื่นๆ

ด้านเสีย : ชอบโอ้อวด เอาแต่ใจ อวดรู้ ไร้ศีลธรรม ใช้ความรู้ไปในทางที่ผิด ขาดเหตุผลขาดสติยั้งคิด งมงายในสิ่งอันไร้สาระ ไม่สนใจในการศึกษาหาความรู้ ชอบเสี่ยงชอบเรื่องท้าทาย การงานที่เหมาะตามวันเกิด : เกี่ยวกับความรู้ ศีลธรรม พระ ครูอาจารย์ เกี่ยวกับวัด ศาสนา เกี่ยวกับโรงเรียน การศึกษา หนังสือตำรา งานวิชาการ งานผู้พิพากษา ศาล ทนาย งานเกี่ยวกับโรงพยาบาล หมอ งานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับเครื่องรางของคลัง

คำทำนายจากเดือนที่เกิด คนที่เกิดเดือนสองหรือเดือนยี่ มักจะเกิดมาในตระกูลที่ดี เป็นตระกูลผู้ดีที่ตกยากหรือไม่ก็เป็นตระกูลที่มีทรัพย์มีมรดกมาแต่เดิมแล้ว ชีวิตวัยเด็กค่อนข้างสบายแต่ไม่อบอุ่นนัก มีญาติก็เหมือนไม่มีเพราะไม่ได้ติดต่อคบหาหรือพึ่งพาอาศัยกัน เป็นที่คนที่รักศักดิ์ศรีมาก คือถือในเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีมากที่สุด แต่ไม่ได้หยิ่งจองหอง ถ้าทางใดที่ต้องเสียเกียรติก็จะยอมอดหรือยอมทิ้งทางนั้น แต่ไม่ยโสเพราะคบกับคนได้ทุกชั้นไม่เลือกคบและก็มักจะมีเพื่อนมากพอๆ กับคนริษยาหมั่นไส้

ลักษณะนิสัยอ่อนไหวช่างเพ้อฝัน แต่ใจสู้ใจแกร่ง ขี้น้อยใจ โกรธง่ายโกรธแรงแต่หายเร็วชอบโดดเด่นกว่าคนอื่น ถ้าถูกอบรมมาไม่ดีจะหลงไปทางนักเลงได้แต่ส่วนใหญ่ดวงจะได้ดีมีชื่อเสียงจากความสามารถที่เป็นพรสวรรค์ชีวิตไม่ลำบากเพราะมีผู้ใหญ่เมตตาเกื้อหนุน และตัวเองก็มีความขยันมุ่งมั่นสูง เมื่อเข้าวัยผู้ใหญ่จะชอบความสงบมากกว่าความฟู่ฟ่าในสังคมแต่ดวงชะตาต้องอยู่ในแวดวังสังคมอย่างหนีไม่พ้น มีดวงอาภัพในเรื่องพ่อแม่พี่น้อง มักขัดแย้งหรือต้องห่างกันทั้ง ๆ ที่รักครอบครัวมาก ในด้านอื่นก็ค่อนข้างดี ผู้ชายที่เกิดเดือนนี้จะมีพลัง ผู้หญิงก็จะมีเสน่ห์สูง แต่ชอบเก็บซ่อนตัวเองไม่เปิดเผยให้ใครเห็นตัวตนชัดเจนนัก เมื่ออายุ 30-35 ปี เป็นช่วยที่จะตั้งตัวได้อย่างมั่งมีโชติช่วงในทุกด้าน เมื่ออายุ 45 จึงจะรุ่งโรจน์สูงสุดอีกครั้ง เคราะห์ไม่ดีอยู่ที่ช่วยอายุ 25 ปี และ 36 ปี (ที่มา : https://astro.meemodel.com)

ภาพ : อินเทอร์เน็ต

 

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๒๐ วันที่ ๒๓-๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๗

หน้า 1-3

ผ่าโลก “วันที่ 29 ก.พ.”

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

https://book.bangkok-today.com/books/jelk/#p=1

(สามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post