Digiqole ad

ผ่อนผัน! แรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษ

 ผ่อนผัน! แรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษ

 

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมาถือว่ามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยเพราะช่วยทำงานหลายอย่างที่คนไทยไม่ทำ

ตั้งแต่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ. 64 รัฐบาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
ที่ใบอนุญาตหมดอายุ หรือหลบหนีเข้าเมือง
ไปแจ้งข้อมูลตามวิธีของกรมการจัดหางาน

จากนั้นไปตรวจสุขภาพ เพื่อหาเชื้อโควิดและโรคต้องห้ามและทำประกันสุขภาพ 2 ปี ภายใน 16 เม.ย. 64ส่วนแรงงานภาคประมงต้องไปขอหนังสือคนประจำเรือ
เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและรับบัตรสีชมพู ภายใน 15 มิ.ย. 64ทำให้อยู่ในประเทศไทยและทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

หลังสิ้นสุดเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เมื่อได้รับบัตรสีชมพูแล้ว จะสามารถอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำงานต่อไปได้จนถึง 13 ก.พ. 66

จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวรีบไปดำเนินการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

Cr:ไทยคู่ฟ้า

Advertisement
Facebook Comments

Related post