Digiqole ad

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกังขาแนวทางควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกังขาแนวทางควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
Social sharing
Digiqole ad

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการสูบบุหรี่เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกยึดแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยอิงเหตุผลและสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลประโยชน์ต่อสาธารณสุขโดยรวม ผ่านการอภิปรายในการประชุมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ: ความท้าทายและโอกาสสำหรับองค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control: Challenges and Prospects for WHO)”

David Sweanor สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์กฎหมายสุขภาพ นโยบาย และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยออตตาวา ได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการต่อต้านหลักการลดอันตรายจากบุหรี่ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) โดยนาย David ระบุว่า การต่อต้านหลักการลดอันตรายโดยองค์การอนามัยโลกนั้นขับเคลื่อนโดยผู้ที่ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอันตรายของบุหรี่ที่แท้จริง “เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแรงต้านขององค์การอนามัยโลกต่อแนวทางการลดอันตราย องค์การอนามัยโลกควรที่จะรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะหน่วยงานด้านสาธารณสุข แต่ในปัจจุบันแทนที่จะดำเนินการตามหลักการด้านสาธารณสุข องค์การอนามัยโลกกลับมีพฤติกรรมคล้ายตำรวจการเมืองหรือตำรวจศีลธรรมเสียแทน”

ในมุมมองของนักวิชาการด้านสุขภาพ Maria Alejandra Median ผู้ประสานงานของ Corporación Acción Técnica Social โคลัมเบีย ได้กล่าวว่า “FCTC ไม่ยอมชี้ข้อแตกต่างของนิโคตินและบุหรี่ให้ชัดเจน รวมถึงเน้นย้ำและสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเลือก มีข่าวปลอม (Fake News) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเลือกแพร่กระจายมากมายในประเทศบราซิล อาร์เจนตินา ปานามา และประเทศอื่นๆ โดยที่สิ่งเหล่านี้มีแต่จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ” นอกจากนี้ Maria ยังกล่าวว่า นโยบายยาสูบปัจจุบันกำลังสร้างความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นเรื่องยากที่โลกจะปลอดจากนิโคตินโดยสิ้นเชิง ดังนั้น การเข้ามามีบทบาทของผลิตถัณฑ์ทางเลือกจึงจำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการควบคุมยาสูบ

ขณะเดียวกัน Anders Milton อดีตประธานสมาคมแพทย์โลก ก็ได้ให้ความเห็นว่า “องค์การอนามัยโลกต้องการห้ามการสูบบุหรี่โดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดพลาด และควรเน้นย้ำหลักการลดความเสี่ยง ทั้งนี้ หน่วยงานด้านสาธารณสุขควรให้คำแนะนำที่สะท้อนความเป็นจริง คงที่ และตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมอบทางเลือกให้แก่ผู้สูบบุหรี่”

 

Facebook Comments

Related post