Digiqole ad

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา สมัครใจเดินทางกลับ 1,348 คน คงเหลือใน 2 พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฝั่งไทย จำนวน 983 คน

 ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา สมัครใจเดินทางกลับ 1,348 คน คงเหลือใน 2 พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฝั่งไทย จำนวน 983 คน
Social sharing

Digiqole ad
ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา สมัครใจเดินทางกลับ 1,348 คน คงเหลือใน 2 พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวฝั่งไทย จำนวน 983 คน
1.พื้นที่ท่าทรายรุจิรา อ.แม่สอด 557 คน
2. พื้นที่บ้านหนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 77 คน
(22 เม.ย. 67 เวลา 18.00 น.)
ข้อมูล ศูนย์สั่งการชายแดนไทย – เมียนมา จังหวัดตาก
Facebook Comments


Social sharing

Related post