Digiqole ad

ผู้ว่าโคราชสนับสนุนกองทุน ATK ปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์ให้แก่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

 ผู้ว่าโคราชสนับสนุนกองทุน ATK ปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์ให้แก่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

ผู้ว่าโคราชมอบเงินสนับสนุน “กองทุนATKปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์” ให้แก่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชูธงต่อเนื่องหนุน “โคราชกรีนบ็อกซ์” เน้นย้ำก้าวไปต่ออย่างยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการ

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า เช้าวันนี้นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อสนับสนุนการจัดอบรม Covid Supervisor ให้กับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เพื่อให้ใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ในโครงการ “โคราช กรีนบ็อกซ์”

Advertisement
ที่สนับสนุนการจัดอบรมโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง

ทั้งนี้ “กองทุนATK ปลุกพลังสร้างสรรค์” ได้จัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการด้านบริการและการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ โดยจำหน่ายในราคาชุดละ 82.50บาท และ มีโครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการการสนับสนุนซื้อได้ในราคาชิ้นละ 41.25บาท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวไปต่อด้วยพลังน้ำใจของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวในอำเภอปากช่องได้ โดยผู้ประกอบการได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุข Universal Prevention ต่อไป โดยพนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการจะต้องตรวจคัดกรองทุก 7วัน (ในอัตราส่วน25%ของจำนวนพนักงาน)

การจัดอบรม Covid Supervisor จัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่น จะทำให้มีผู้ประกอบการได้รับประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ “Korat Green Box” สอบถามข้อมูลโครงการ “ATK ปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์” ติดต่อคุณณัฐชา (ไก๋) เบอร์ 065- 296 9964 Line:@kyta , FB:สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/G4fqx

Related post