Digiqole ad

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ผนึกพลังภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ผนึกพลังภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
Social sharing
Digiqole ad

หนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศไทยในขณะนี้ “อุทกภัย” หรือท่วมอย่างหนักที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ในส่วนภาครัฐบาลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหนองบัวลำภู เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก โดย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่และทั้งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วน ล่าสุดได้จับมือกับภาคเอกชน กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้นได้มีฝนตกหนักติดต่อกันกันหลายวัน ส่งผลให้พื้นที่หลายหมู่บ้านเกิดน้ำหลากเข้าท่วมหนัก โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรกรรม น้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ทั้งนี้ตนเองได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ทำการปกครองอำเภอ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ องค์กรบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ และ ปศุสัตว์อำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทั้งปัญหาในด้านพื้นที่ทางการเกษตรปศุสัตว์ ที่พักอาศัย และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อสรุปรายงานและให้การช่วยเหลือตามลำดับ

 “ในวันนี้ตนเอง พร้อมคณะผู้บริหารทั้งในส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนโดย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ได้เดินทางไปลงพื้นที่ ที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 และ บ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ จำนวน 1,220 ชุด มอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนยากลำบาก อย่างไรก็ตามทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ใดให้เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน” นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวในท้ายที่สุด

ทางด้าน นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัทฯ คือ ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดหนองบัวลำภูในครั้งนี้นับว่า เป็นการได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้เดือดร้อนในการต่อสู้กับปัญหาครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคอยให้ความช่วยเหลือ เชื่อว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ เพราะทุกคนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือในการช่วยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยกันแก้ไขและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

  “ทั้งนี้กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

Facebook Comments

Related post