Digiqole ad

“ผู้ว่าธปท.” ชมนวัตกรรมการเงินธนาคารกรุงไทย ในงาน BOT Digital Finance Conference 2023

 “ผู้ว่าธปท.” ชมนวัตกรรมการเงินธนาคารกรุงไทย ในงาน BOT Digital Finance Conference 2023
Social sharing
Digiqole ad

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เกียรติเยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงไทยที่นำเสนอในงาน BOT Digital Finance Conference 2023

ภายใต้แนวคิด “Empower Infinite Innovation for All Thais” โดยมีนายธวัชชัย ชีวานนท์ หัวหน้าผู้บริหาร Product & Business Solutions และ นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้บริหารสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ธนาคารกรุงไทย แสดงศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซูเปอร์แอปฯ ที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถใช้บริการได้ โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการออมและการลงทุนอย่างทั่วถึงและ “Krungthai BUSINESS” ที่ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจบริหารจัดการทางการเงินครบวงจร ทั้ง โอน รับ จ่าย พร้อมบริการด้านสินเชื่อ บริการหนังสือค้ำประกัน และบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการ PromptBIZ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการธุรกรรมการค้าดิจิทัลเต็มรูปแบบตอบโจทย์ธุรกิจในที่เดียว ​ตั้งแต่การรับ-ส่งใบแจ้งหนี้​และชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ​ คู่ค้าผู้ประกอบการ SME ใน Ecosystem เข้าถึงแหล่งเงินสะดวก​ด้วยบริการสินเชื่อ ใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing)

Facebook Comments

Related post