Digiqole ad

ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ! กรมบัญชีกลางยืนยัน ไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ

 ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ! กรมบัญชีกลางยืนยัน ไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงมีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญ การลดเงินบำนาญ การเพิ่มเงินบำนาญ และการรื้อระบบบำนาญ เป็นต้น

ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือเพิ่ม รวมทั้งยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้รับบำนาญ ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ข้อความดังกล่าว และขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

นอกจากนี้ขอให้ผู้รับบำนาญระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ไปหลอกลวงให้ผู้รับบำนาญอัปเดตปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร อำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุหรือลาออก หรือให้กดลิงก์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญ 2 รอบต่อเดือน เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อได้รับความเสียหายหากหลงเชื่อ

ขอเน้นย้ำว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญ หรือทายาทของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อที่จะให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับบำนาญ หรือการโทรแจ้งรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ การยกเลิกจ่ายบำนาญ รวมทั้งการส่ง sms ให้กดลิงก์ ให้ดาวน์โหลดข้อมูล ให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน หรือให้สแกนใบหน้า สแกน QR Code ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่ากดลิงก์ อย่าสแกน และอย่าแอดไลน์บุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แอบอ้างชื่อผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ที่มาจากกรมบัญชีกลาง หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถาม Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 (60 คู่สาย)” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ผู้รับบำนาญอย่าหลงเชื่อ! กรมบัญชีกลางยืนยัน ไม่มีการเพิ่ม ลด หรือยกเลิกบำนาญ

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงมีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญ การลดเงินบำนาญ การเพิ่มเงินบำนาญ และการรื้อระบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือเพิ่ม รวมทั้งยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้รับบำนาญ ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ข้อความดังกล่าว และขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

นอกจากนี้ขอให้ผู้รับบำนาญระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ไปหลอกลวงให้ผู้รับบำนาญอัปเดตปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร อำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุหรือลาออก หรือให้กดลิงก์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญ 2 รอบต่อเดือน เป็นต้น

ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อได้รับความเสียหายหากหลงเชื่อ ขอเน้นย้ำว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญ หรือทายาทของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อที่จะให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับบำนาญ หรือการโทรแจ้งรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ การยกเลิกจ่ายบำนาญ รวมทั้งการส่ง sms ให้กดลิงก์ ให้ดาวน์โหลดข้อมูล ให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน หรือให้สแกนใบหน้า สแกน QR Code ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่ากดลิงก์ อย่าสแกน และอย่าแอดไลน์บุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แอบอ้างชื่อผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ที่มาจากกรมบัญชีกลาง หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถาม Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 (60 คู่สาย)” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

Facebook Comments

Related post