Digiqole ad

ผู้บริหาร บีทีเอสกรุ๊ป เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า“บีซีพีจี”

Social sharing
Digiqole ad

อภิชัย ฤทธิบุตร ผู้อำนวยการ Center of Digital Energy บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาขน) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป แก่ ดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าเเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี โดยบีทีเอสกรุ๊ปเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ซื้อคาร์บอนเครดิตและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate/REC) จากบีซีพีจีเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook Comments

Related post