Digiqole ad

ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม ดูงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ.

 ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชม ดูงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ.
Social sharing

Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) และผู้บริหาร มจพ. ให้การต้อนรับ Mr. Matthieu Peyraud ผู้อำนวยการด้านการทูตวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และการศึกษาขั้นสูง กระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส และ Dr. Xavier Grosmaitre ผู้ช่วยทูตด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาขั้นสูง ผู้บริหารจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน Renewable Energy Research Center (RERC) และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่ (TFII-Schneider Electric Center of Excellence)  โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ.

Facebook Comments


Social sharing

Related post