Digiqole ad

ผู้นำออกกำลังกายจากศูนย์กีฬาทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 30 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย (คีตะมวยไทย)

 ผู้นำออกกำลังกายจากศูนย์กีฬาทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 30 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย (คีตะมวยไทย)
Social sharing

Digiqole ad

ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา กรุงเทพมหานครศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง มีพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย (คีตะมวยไทย) โดยมีนางสาวพรรณี อังคณานิจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครฯ เป็นประธาน และ นายคมสัน มีสมมนต์ อนุกรรมการและเลขานุการพัฒนาคีตะมวยไทย มูลนิธิมวยไทย

นส.ศรีรัตนา เดชดี อนุกรรมการคีตะพัฒนามวยไทย มูลนิธิมวยไทย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม…และร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมและผู้ผ่านการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งใช้เวลาในการอบรมรวม 5 วัน (15 – 19 พ.ค.66) ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา , แม่ไม้มวยไทย , การเป็นผู้นำการออกกำลังกาย( คีตะมวยไทย ) และในวันสุดท้ายนี้ทางวิทยากรจาก”มูลนิธิมวยไทย” ได้จัดให้มีการสอบผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 50 คนจากศูนย์กีฬาต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร และมีผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถเป็นผู้นำการออกกำลังกาย(คีตะมวยไทย) ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองจากมูลนิธิมวยไทยทั้งสิ้น 30 คน

โดยมีนายส่องแสง ปทะวานิช ประธานมูลนิธิมวยไทย , นายเคียง เมฆวเศรษฐ์พันธ์ และนางพรรณี อังคณานิจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกัฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำการออกกำลังกาย(คีตะมวยไทย) ทั้ง 30 ท่าน

ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิมวยไทย คาดหวังว่าผู้นำการออกกำลังกาย(คีตะมวยไทย) ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้ง 5 วันนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ประชาชน , เยาวชน ทุกเพศทุกวัยในการออกกำลังกาย(คีตะมวยไทย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นอีกทาง ในการเผยแพร่ศิลปการต่อต่อสู้”มวยไทย”ในรูปแบบการออกกำลังกาย ( คัตะมวยไทย) ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments


Social sharing

Related post