Digiqole ad

ผู้ถือหุ้น TQR อนุมัติจ่ายปันผล 0.014 บาท/หุ้น

 ผู้ถือหุ้น TQR อนุมัติจ่ายปันผล 0.014 บาท/หุ้น

กฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการ, ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.014 บาท/หุ้น และกำหนดวันที่จ่ายปันผลเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการคู่ค้า และลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ที คิว อาร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/MB27Z

Related post