Digiqole ad

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน

 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่านใดที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ
หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน
กรอกข้อมูล/ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://crmsup.nhso.go.th/
ท่านจะได้รับ
1. ประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 2 ครั้ง
2. อาหาร 3 มื้อ
3. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้
4. ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ
5. ประสานส่งต่อรักษาหากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/i3ZBt

Related post