Digiqole ad

ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมโครงการวิจัยพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร โดย ม.แม่โจ้ ร่วมพลักดันปลูกกัญชงสำหรับอุตสาหกรรม

 ผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมโครงการวิจัยพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร โดย ม.แม่โจ้ ร่วมพลักดันปลูกกัญชงสำหรับอุตสาหกรรม
Social sharing
Digiqole ad

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการส่งเสริมการปลูกกัญชงสำหรับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม (Hemp Research And Development Center : HRDC) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันในการพัฒนากัญชงเพื่ออุตสาหกรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านอุตสาหกรรมเส้นใยและสิ่งทอ รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มีสารสกัดสำคัญ CBD (Cannabidiol)สูงและมีสารสกัด THC (Tetrahydrocannabinol)ต่ำสำหรับทางการแพทย์ เพื่อสามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปสามารถเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในด้านตลาดอุตสาหกรรมของกัญชงนั้นมีการรองรับอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว หากได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่างถูกวิธีจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาลต่อไป
#นราพัฒน์แก้วทอง

Facebook Comments

Related post