Digiqole ad

ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับ นร.ระดับ ม.5 ม.6 ร.ร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในหัวข้อ“การตระหนักถึงภัยและอาชญากรรมไซเบอร์”

 ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับ นร.ระดับ ม.5 ม.6 ร.ร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในหัวข้อ“การตระหนักถึงภัยและอาชญากรรมไซเบอร์”
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ หอประชุม อาคารมิตราคม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้รับเชิญจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ให้เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน

ในหัวข้อ “การตระหนักถึงภัยและอาชญากรรมไซเบอร์” อันเป็นการสร้างภูมิต้านในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ให้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิด ความเข้าใจ รู้เท่าทัน และสามารถป้องกัน หรือช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้อง หากต้องพบเจอกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจน สามารถนำไปถ่ายทอดให้คนใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวต่อไป

โดยมี พ.ต.อ.รุ่งเลิศ คันธจันทร์ ผกก. กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต บก.ตอท., พ.ต.ท.อคร กล่อมกูล รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 และคณเผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้บรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์

สำหรับ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนที่ น้องจินนี่ ร.ต.อ.หญิง บวรลักษณ์ คล้ายคลึง บุตรสาว ได้เคยรับศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา รุ่น 90 Tenacious ซึ่งนับเป็นสถานบันที่ บ่มเพาะ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ สร้างวินัย ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ

พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล พวงกุญแจ ตุ๊กตา Labubu จำนวน 3 รางวัล แก้วน้ำเก็บความเย็นและร่มกันฝนอย่างดี จำนวน 20 รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กนักเรียนได้การรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ตลอดจน สนับสนุน เครื่องดื่ม น้ำหวาน และ ไอศกรีมมหาชัย มาให้บริการหลังจากการบรรยาย

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post