Digiqole ad

“ผู้ช่วยอ้อ“ร่วมพิธีลงนามMOU “ปลุกพลังนิคมอุตสาหกรรมร่วมต้านภัยยาเสพติด”

 “ผู้ช่วยอ้อ“ร่วมพิธีลงนามMOU “ปลุกพลังนิคมอุตสาหกรรมร่วมต้านภัยยาเสพติด”
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 7 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส.พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.มอบหมายให้พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5)(สส 3) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ “ปลุกพลังนิคมอุตสาหกรรมร่วมต้านภัยยาเสพติด”

โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์
นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน)
ร่วมพิธีลงนามฯ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าสู่สถานประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานประกอบการมีระบบดูแล ช่วยเหลือ ลูกจ้าง นำลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด และรับกลับเข้าทำงาน พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมีโอกาสเข้าทำงาน ซึ่งการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ จึงกำหนดให้มีการขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย ระหว่าง 7 หน่วยงานขึ้น

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post