Digiqole ad

“ผู้ช่วยอ้อ”ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10

 “ผู้ช่วยอ้อ”ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ (16 พ.ค.67) ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เวลา 09.30 น.พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5)(สส 3) / รองประธานคณะอนุกรรมาธิการตำรวจร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10 โดยมี นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาภาพรวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ และงบดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยเชิญ ผู้แทนจากกองสวัสดิการ,กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน และกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post