Digiqole ad

“ผู้ช่วยอ้อ”รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร.เป็นประธานประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อเด็กและเยาวชน

 “ผู้ช่วยอ้อ”รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร.เป็นประธานประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อเด็กและเยาวชน
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 18 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1ตร. พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร.เป็นประธานการประชุม ศอ.ปส.ตร.ส่วนป้องกันด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การเข้าถึงยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีพ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก. ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล รอง ผบก.บก.อก.ภ.4 พ.ต.อ.นิมิต ชิตเจริญ ผกก.ปป.บก.อก.บช.ศ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน ศอ.ปส.ตร. เข้าร่วมประชุม

lesiy[การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาอำนาจหน้าที่ในการทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.), รายงานข้อมูลการนำหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. Drug Abuse Resistance Education) เข้าสอนในสถานศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุหรือปัญหาการติดสารเสพติดของเยาวชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนด้านงบประมาณและการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าว บูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเข้าถึงยาเสพติดของเด็กและเยาวชนและการริเริ่มโครงการใหม่พร้อมมีข้อกำชับสั่งการ สนับสนุนการดำเนินงาน บูรณาการ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post