Digiqole ad

“ผู้ช่วยอ้อ”พร้อมคณะเข้ากราบสักการะหลวงปู่ศิลาพร้อมมอบเงินให้แก่คณะครูร.ร.เหล่านาแกและตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านบัวขาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 “ผู้ช่วยอ้อ”พร้อมคณะเข้ากราบสักการะหลวงปู่ศิลาพร้อมมอบเงินให้แก่คณะครูร.ร.เหล่านาแกและตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านบัวขาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 15 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2) พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณีรอง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.เมฒาวิศ ประดิษฐ์ผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี /หน.สง.ฯ และคณะได้เดินทางมายังธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา สิริจันโท ต.เชียงเครือ อ.เมือง จว.กาฬสินธุ์ เพื่อกราบสักการะหลวงปู่ศิลาและให้คำแนะนำแนวทางการดูแลความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนผู้มากราบสักการะหลวงปู่ศิลาฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่ โดยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้แก่คณะครูโรงเรียนเหล่านาแก อ.เมือง จว.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กนักเรียนด้วย

จากนั้นเวลา 10.30 น.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านบัวขาวโดยมีพล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.ไกร สอนสี รอง ผบก.ภ.จว. ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.เฉลิมพร วรทอง ผกก. สภ.บ้านบัวขาวและข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านบัวขาว ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหา ข้อขัดข้องในพื้นที่เกี่ยวกับการหาแนวทางป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านบัวขาว จากนั้นได้มอบชุดสิ่งของบำรุงขวัญ ของ ตร.มอบเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านบัวขาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post