Digiqole ad

“ผู้ช่วยอ้อ”พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.นาจะหลวย และตรวจเยี่ยมพื้นที่ ภ.จ;.สุรินทร์

 “ผู้ช่วยอ้อ”พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.นาจะหลวย และตรวจเยี่ยมพื้นที่ ภ.จ;.สุรินทร์
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 22 พ.ค.67 เวลา 11.00 น.พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2),พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.6,พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ รอง ผบก.กต.7 จต.,พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี /หน.สง.ฯ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี

โดยมี พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก. ภ.จ.อุบลราชธานี,พ.ต.อ.วิกรม ลียะวณิช ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.อ.สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์ ผกก.สภ. นาจะหลวย,พ.ต.อ.อุทัย ปุชิน ผกก.สภ. ตระการพืชผล,พ.ต.อ.ภาคภูมิ อุดนอก ผกก.สภ.บุณฑริก พร้อมด้วย นายอำเภอนาจะหลวย ผอ.รพ.นาจะหลวย ผอ.รร. มัธยมนาจะหลวย,สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย,กำนันตำบลนาจะหลวย และข้าราชการตำรวจ สภ.นาจะหลวย ร่วมให้การต้อนรับ

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหา ข้อขัดข้องในพื้นที่ รับฟังข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เกี่ยวกับการหาแนวทางป้องกันปัญหาอาชญากรรม,ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.นาจะหลวย ทั้งนี้ ได้มอบชุดสิ่งของบำรุงขวัญ ของ ตร., มอบเงินและ เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.นาจะหลวย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จากนั้นเวลา 14.30 น.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ ภ.จ.สุรินทร์ พบ พล.ต.ต. สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด. 21,พ.ต.อ.ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ผกก. สภ.ปราสาท แล ะพ.ต.อ.วีระพันธ์ ณ ลำปาง ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ได้สอบถามถึงสภาพปัญหา ข้อขัดข้องและความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post