Digiqole ad

“ผู้ช่วยอ้อ”ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง สภ.เชียงดาว ตชด.335 และพฐ.จว.เชียงใหม่ พร้อม มอบเงิน เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 “ผู้ช่วยอ้อ”ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง สภ.เชียงดาว ตชด.335 และพฐ.จว.เชียงใหม่ พร้อม มอบเงิน เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.67เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2) พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.6 พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี /หน. สง.ฯ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ. จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.,พ.ต.อ.ชายชาญ เพ็ญไชยา ผกก.สภ.เวียงแหง,พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา ผกก.สภ.สันทราย พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เวียงแหง ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในพื้นที่ และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เวียงแหง จากนั้นได้มอบเงินและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.เวียงแหง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมาเวลา 11.30 น.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจสังกัด กองร้อย ตชด.335 โดยมี พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค. 3,พ.ต.ต.วุฒิพงศ์ สุภาวรรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.335 และข้าราชการตำรวจกองร้อย ตชด.335 ให้การต้อนรับ พร้อมได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลและสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสมตามที่กำลังพลจะได้รับ จากนั้นได้มอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.335 ในการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้น เวลา 13.30 น.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านตรวจแก่งปันเต๊า อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ. เสกสรรค์ ขันคำนันต๊ะ ผกก.สภ. เชียงดาว ,พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม รอง ผกก.ป.สภ.เชียงดาว,พ.ต.ต.สมบัติ สุยะวา สวป.สภ.เชียงดาว หัวหน้าด่านแก่งปันเต๊า,ร.ท.จิรวัฒน์ ทองเงิน ผบ.บก.คปส.1 และนายพัฒนา กำมะโน ปลัดอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับ ได้แนะนำและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามหลักยุทธวิธีตำรวจ และให้เข้มงวดการตรวจค้นรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร การสกัดกั้นกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และกำชับให้เจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านตรวจ จากนั้นมอบเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

และเวลา 15.00 น.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ. ไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จวเชียงใหม่, พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ รอง ผบก.ปฏิบัติราชการ ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ 4) พฐ.จว. เชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจใสังกัด พฐ.จว.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานและสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานทะเบียนประวัติอาชญากร,กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ และกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเพื่อทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง จัดทำรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ได้มอบเงินแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด พฐ.จว.เชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post