Digiqole ad

ผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณคนแรกของไทย “อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์” เปิดอบรมสมาธิขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปฟรี!

 ผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณคนแรกของไทย “อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์” เปิดอบรมสมาธิขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปฟรี!
Social sharing
Digiqole ad

สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ จึงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนให้ความสนใจ และอยากจะเรียนรู้ ศึกษา เพื่อนำมาให้ก่อเกิดประโยชน์ให้กับชีวิตตนเองและคนรอบข้าง

ในปัจจุบัน สถานที่ที่มีความร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะกับการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ในกรุงเทพมีไม่มากนัก อาจารย์จึงมีโครงการปรับปรุงบ้านไม้เก่าย่านเกษตรนวมินทร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมสมาธิให้กับบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “บ้านพรหมพิมาน”  โดยหวังใจให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ สุขกายสบายใจเหมือนอยู่ในวิมานแห่งพรหม

บ้านพรหมพิมานมีกิจกรรมหลากหลายต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ในช่วงเช้าอาจารย์เปิดดูดวงฟรี  20 ท่าน  ส่วนช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมอบรมสมาธิตามหลักหัวใจของพระพุทธศาสนา   ซึ่งเนื้อหาสาระของการอบรมนั้น จะสอนทั้งในภาคทฤษฎี เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของสมาธิในระดับต่างๆ  และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าถึงสมาธิในแต่ละระดับต่างๆได้ด้วยตนเอง  หลังจากผ่านการอบรมในคอร์สพื้นฐาน ผู้เข้ารับการอบรมสามาถนำเอาแนวทางที่อาจารย์แนะนำ กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้าน เมื่อระดับของสมาธิมีความก้าวหน้ามากขึ้นสามารถที่จะมาฝึกขั้นกลาง และขั้นสูงได้ในคอร์สต่อไป

ปัจจุบัน อาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณภิโมกขิ์ มีลูกศิษย์และผู้เข้าศึกษา “ศาสตร์พรหมญาณ” มากมาย ทั้งนี้นอกจากการเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของไพ่พรหมญาณแล้ว อาจารย์ยังให้ความสำคัญในการแบ่งปันความรู้เรื่องของการฝึกสมาธิอีกด้วย ซึ่งได้มีการเปิดคอร์สอบรมสมาธิครั้งแรกเมื่อปลายปี 63 จนถึงตอนนี้ เป็นรุ่นที่ 6 แล้ว โดยกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อาจารย์ต้องการแบ่งปันความรู้ในด้านของการฝึกสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นธรรมทาน ตามคำที่ว่า  “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมสมาธิ รุ่นที่6 ติดต่อได้ที่ คุณปู สุธาสินี ลมัยจันทร์  06 2249 9966” ฟรี!!!  รับจำนวนจำกัด 45 ท่าน ต่อรุ่น

 

Facebook Comments

Related post