Digiqole ad

“ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง” ลงนามความร่วมมือมาตรการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

 “ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง” ลงนามความร่วมมือมาตรการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
Social sharing
Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินมาตรการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ เวทีกลางงาน OTOP Midyear 2023 อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดผ่านงานหัตถกรรมผ้าทออันเป็นศิลปะจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้า และเพื่อเป็นการสนองแนวพระดำริตลอดจนเผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก

โดยการส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยในการตกแต่งสถานที่ ตลอดจนการจัดทำหรือจัดหาของที่ระลึกสำหรับการประชุมต่าง ๆ ทั้งเวทีในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้แก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อตระหนักในคุณค่าและรักษ์วัฒนธรรมไทย อันเป็นการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

Facebook Comments

Related post