Digiqole ad

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจตามข้อสั่งการ เลขาธิการ กพฐ.กรณีการดำเนินการตามที่ ครม.มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียน-สถานศึกษาทั่วประเทศ

 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจตามข้อสั่งการ เลขาธิการ กพฐ.กรณีการดำเนินการตามที่ ครม.มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียน-สถานศึกษาทั่วประเทศ
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายอภิชัย เสนาโยธี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่า ด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีข้อสั่งการไปยัง ผอ.สพท. ทุกเขต จากกรณีที่ ครม.มีมติยกเว้นให้ครูไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์ของหน่วยงานราชการ ซึ่งเกิดจากข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รวมทั้ง พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่ครูในจังหวัดเชียงราย ถูกชายบุกทำร้ายในโรงเรียนขณะอยู่เวรกลางวัน โดยรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนให้มีการยกเลิกมติ ครม.ปี 2542 เว้นในส่วนที่เกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการณ์ของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติ ให้ทุกเขตเร่งชี้แจงให้โรงเรียนในสังกัดทราบ

พร้อมให้ประชุมชี้แจงให้ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันประสานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ด้วยรูปแบบวิธีการอื่น ๆ แทนครู ตามบริบท และตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน เช่น ประสานขอความร่วมมือตำรวจจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัย ประสานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมมือกันดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัย เช่น จัดชุด ชรบ.อพปร.ตำรวจอาสา ฯ ทั้งนี้ ถ้าสถานศึกษาใดที่มีความพร้อม สามารถจัดหา รปภ.ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม

วันนี้ตนได้สั่งการให้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ให้ทราบเรื่องเรื่องนี้ พร้อมชี้แจงให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนรักษาทรัพย์สินที่มีค่าให้มีความปลอดภัย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อฯ ห้องอุปกรณ์ที่เก็บทรัพย์สินจองทางราชการให้มีความมั่นคง แข็งแรง ตามบริบทแต่ละพื้นที่ต่อไป นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments

Related post