Digiqole ad

“ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดใจครบรอบ 1 ปี กับ 2 หน้าที่ “เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ” และ “โฆษกกระทรวง อว.”

 “ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดใจครบรอบ 1 ปี กับ 2 หน้าที่ “เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ” และ “โฆษกกระทรวง อว.”
Social sharing
Digiqole ad
ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการทำงานในตำแหน่ง “เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ” (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) และ “โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) “ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” ได้เปิดใจถึงการทุ่มเทในทำงานให้กับกระทรวง อว. ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Draft Duangrit
ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า…ผมได้เข้ามาทำงานครบหนึ่งปี ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นผมได้รับโอกาสได้ทำงาน 2 ตำแหน่ง นั่นก็คือ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ และโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือเรียกสั้นๆว่า “กระทรวง อว.” โดยผมได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทำงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งดูแลและรับผิดชอบในด้านนโยบาย รวมถึงด้านการสื่อสาร  ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี อว.  หนึ่งในนั้นก็คือ “โครงการ อว.พารอด” ซึ่งเป็นการระดมจิตอาสา ทั้งในส่วนของประชาชน อาจารย์นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ มาช่วยกัน โทรให้คำแนะนำให้กำลังใจพร้อม จัดส่ง “กล่องพารอด” สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ในส่วนของวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เราได้ร่วมกันลงมือจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด” และพร้อมเป็นกองหนุนสำคัญในการช่วยเหลือทุกภาคส่วนในวิกฤตครั้งนี้
นอกจากนี้ “โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” ก็ยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ และที่ผ่านมา ก็ยังมีการร่วมกันพัฒนา เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ ให้เหมาะสม มากยิ่งขึ้น  ด้าน “โครงการ Wins” ก็ได้มีการรวบรวมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและเอกชนเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายและการทำงานให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำงานให้กับสังคม
ส่วนงานด้านการสื่อสารนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงหน่วยงานทุกๆหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.ได้มากขึ้นพร้อมทั้งทำให้กระทรวงได้ส่งต่อเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมถึง เป็นประธานศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอมประจำกระทรวง โดยเรามุ่งมั่น ที่จะนำเสนอเรื่องจริง ให้ประชาชน ได้รับรู้
“เวลาต่อจากนี้ไป ผม และ คณะทำงาน ยังคงมุ่งมั่นทำงาน ในเรื่องของ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ให้ได้เกิดประโยชน์ กับสังคมให้มากที่สุด” ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวในท้ายที่สุด
Facebook Comments

Related post