Digiqole ad

ผวจ.ตาก ออกคำสั่งเรื่องมาตรการป้องกัน Covid-19. ล็อกดาวน์เฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สอด

 ผวจ.ตาก ออกคำสั่งเรื่องมาตรการป้องกัน Covid-19. ล็อกดาวน์เฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สอด
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามออก คำสั่ง จ.ตาก ที่ 2267/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน Covid-19. เฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สอด( เพิ่มเติม)
ห้ามจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง ตามประเพณีนิยม ยกเว้น งานบวชให้จัดได้เฉพาะพิธีสงฆ์ภายในพระอุโบสถ และงานศพ ทั้งนี้ ต้องไม่ให้มีผู้ร่วมงานมากกว่า ๕๐ คน
ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการและบริโภคในร้านได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น. หลังจากนั้น ให้นำกลับไป บริโภคที่อื่น และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ยกเว้นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดให้บริการ
ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาเก็ต เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 23.00 น. และให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรคไวรัสโควิด 19. ทั้งตลาดถนนคนเดิน และตลาดนัด
ห้ามแรงานต่างด้าว ออกจากเคหสถาน ระหว่างเวลา 20.00=04.00 น.
ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายหรือห้ามเคลื่อนย้ายข้ามตำบล
ขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอการเดินทาง ระหว่างเวลา 23.00=04.00 น.
ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ทำ Bubble and Seal หรือตรวจหาเชื้อโควิด – ๑๙ ให้กับแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของแรงงานทั้งหมด โดยให้ผู้ประกอบการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ขอความร่วมมือ คลินิกแพทย์ คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ และร้านขายยา จัดส่งข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองเชิงรุก
ให้โรงแรม ,ที่พัก รายงานข้อมูลผู้พักอาศัย ต่อฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ทันทีที่มีผู้เข้ามาพักอาศัย
ให้ท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ตรวจสอบบ้านเช่า หอพัก เข้าข่ายให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ลักลอบข้ามแดนหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
(ลงนาม)
ที่มา : MaeSot Media
Facebook Comments

Related post