Digiqole ad

ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นอภ. บ้านไผ่พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้พิการยากไร้ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.2567 ในพื้นที่ ต.แคนเหนือ

 ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นอภ. บ้านไผ่พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้พิการยากไร้ เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.2567 ในพื้นที่ ต.แคนเหนือ
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายยุทธพร พิรุณสาร รองผวจ.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอบ้านไผ่ ประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)อำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาตำบลแคนเหนือ นำโดย นายสุพจน์ สายจันทร์ กำนันตำบลแคนเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน และ อบต.แคนเหนือ ที่ได้ช่วยกันสร้างบ้านให้นายทรงศักดิ์ ไสสา บ้านเลขที่ 6 หมู่ 1 ต.แคนเหนือ เป็นผู้ยากไร้และเป็นผู้พิการ ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.2567 โดยได้ร้บงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 40,000 บาท งบบูรณาการอำเภอบ้านไผ่ 17,500 บาท และเงินกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 67,500 บาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post