Digiqole ad

ผวจ.ขอนแก่นมอบหมายให้นอภ.บ้านไผ่ ร่วมกับ ปภ.จว.ขอนแก่นลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.บ้านไผ่

 ผวจ.ขอนแก่นมอบหมายให้นอภ.บ้านไผ่ ร่วมกับ ปภ.จว.ขอนแก่นลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.บ้านไผ่
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอบ้านไผ่ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้า ปภ.จว.ขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปภ.จว.ขอนแก่น

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 รายดังนี้
1.นายคำสาร ครองเวียง บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2.นางทองสา ขินหนองจอก บ้านเลขที่ 26/3หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
3.นางรำไพร เข็มเพชร บ้านเลขที่ 41หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
4.นางนวลอนงค์ สินทร บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โดยมี หัวหน้า ปภ.จว.ขอนแก่น สาขาพล,คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่,สัสดีอำเภอบ้านไผ่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หินตั้ง,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านไผ่,กำนัน ตำบลหินตั้ง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลหินตั้ง ราษฎรบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานในครั้งนี้

#อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
#หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ยั่งยืน
#เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll
#ChangeforGood

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post