Digiqole ad

ผลวิจัยชี้ อาหารสามารถระงับอาการที่คล้ายไข้เลือดออกได้ พบการทดลองทางคลินิกยืนยันว่าพลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis ของคิริน โฮลดิ้งส์ มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสที่ไม่มีทางรักษาหายและไม่มีวัคซีนป้องกัน

 ผลวิจัยชี้ อาหารสามารถระงับอาการที่คล้ายไข้เลือดออกได้ พบการทดลองทางคลินิกยืนยันว่าพลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis ของคิริน โฮลดิ้งส์ มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสที่ไม่มีทางรักษาหายและไม่มีวัคซีนป้องกัน
Social sharing
Digiqole ad

โตเกียว 17 กันยายน พ.. 2564 –การทดลองร่วมทางคลินิกยืนยันว่า การใช้พลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis (LC-Plasma)*1 ของบริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด (คิริน โฮลดิ้งส์) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนจะช่วยลดจำนวนวันที่เป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และปวดกระบอกตา ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการสำคัญของไข้เลือดออก LC-Plasma เป็นสารอาหารเฉพาะด้าน (Functional Ingredient) เดียวกันกับที่ใช้ใน IMMUSE ที่มีความเสถียรของคิริน โฮลดิ้งส์ ซึ่งช่วยรักษาระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษานี้ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยกลางของคิริน (Kirin Central Research Institute)  โดยได้รับความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ ดร.ซาซาลีย์ อาบู บาการ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อเขตร้อน (TIDREC) มหาวิทยาลัยมาลายา

*1: Lactococcus lactis subsp. lactis JCM 5805 เป็นกรรมสิทธิ์ของ RIKEN BioResource Research Center

 • ไม่มีทางรักษาไม่มีวัคซีน…แต่ความหวังที่จะลดอาการเหล่านี้กลับเพิ่มขึ้นด้วยการใช้อาหาร

โลกของเรายังไม่มีการรักษาหรือวัคซีนที่เป็นที่แน่ชัดในการรักษาโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เรายังคงมีความหวังที่จะจัดการกับอาการต่าง ๆ ได้ การทดลองทางคลินิกยืนยันถึงผลการต้านอาการที่มีความคล้ายคลึงกับอาการของไข้เลือดออกจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จที่ก้าวล้ำและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคมทั่วโลกในส่วนของโรคไข้เลือดออก ผลการวิจัยนี้ได้มีการนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งที่ 25 ของสมาคมการท่องเที่ยวและสุขภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา

เนื่องจาก LC-Plasma ทำให้ศูนย์สั่งการของระบบภูมิคุ้มกันต้านไวรัสทำงาน จึงแสดงให้เห็นว่ามันมีส่วนช่วยในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสหลากหลายชนิดที่นอกเหนือไปจากไวรัสไข้เลือดออก*2 ในอนาคตนี้ คิริน โฮลดิ้งส์ และมหาวิทยาลัยมาลายาจะเร่งดำเนินการวิจัยร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านไวรัสของ LC-Plasma ต่อไวรัสโรคเขตร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจากไวรัสไข้เลือดออก

*2: รายงานการวิจัยพลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis https://health.kirin.co.jp/ps/index.html

15 OCTOBER 2015 GENERAL VIEW UNIVERSITI MALAYA_EDGEPIX HARIS

คิริน โฮลดิ้งส์ รายงานว่า LC-Plasma แสดงผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัสผ่านการกระตุ้นเซลล์ Plasmacytoid Dendritic*3 ในการทดลองที่ไม่ใช่ทางคลินิกและทางคลินิก และ LC-Plasma สามารถลดอุบัติการณ์ของไข้หวัดใหญ่*4 ได้ในการทดสอบทางคลินิก ด้วยความร่วมมือกับ TIDREC ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการอ้างอิงและวิจัยอาร์โบไวรัสขององค์การอนามัยโลก ความร่วมมือของเราจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบถึงผลกระทบของ LC-Plasma ต่อโรคติดเชื้อเขตร้อนอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวต่อไปเนื่องจากภาวะโลกร้อน ควบคู่กันไปนั้น คิริน โฮลดิ้งส์ จะทำให้ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึง LC-Plasma ได้มากขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรและการขยายธุรกิจ ซึ่งจะมอบทางออกให้กับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

*3: Jounai et al., PLoS One (2012) / Sugimura et al., Clin. Immunol (2013)

*4: Sakata et al., Health (2017)

เกี่ยวกับคิรินโฮลดิ้งส์

บริษัทคิรินโฮลดิ้งส์จำกัดคือบริษัทระหว่างประเทศที่ดำเนินการในภาคส่วนอาหารและเครื่องดื่ม (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) ยา (ธุรกิจยา) และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

คิรินโฮลดิ้งส์ถือกำเนิดมาจากJapan Breweryซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2428 Japan Brewery ได้กลายเป็นKirin Breweryในปี2450ตั้งแต่นั้นมาบริษัทก็ได้ขยายธุรกิจโดยมีการหมักและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหลักและเข้าสู่ธุรกิจเภสัชกรรมในปี2523ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการเติบโตทั่วโลกในปี2550คิรินโฮลดิ้งส์ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงและขณะนี้กำลังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมในส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทคิริน2570 (KV 2027) ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะยาวที่เปิดตัวในปี2562กลุ่มบริษัทคิรินมีเป้าหมายที่จะเป็น “ผู้นำระดับโลกในด้านCSV* ซึ่งสร้างมูลค่าให้กับโลกของอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเภสัชภัณฑ์”ในอนาคตกลุ่มบริษัทคิรินจะยังคงใช้จุดแข็งเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านธุรกิจของบริษัทโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในค่านิยมขององค์กร

*การสร้างค่านิยมร่วมกัน: ค่านิยมเพิ่มเติมที่มีร่วมกันเพื่อผู้บริโภครวมถึงเพื่อสังคมโดยรวม

สรุปผลการวิจัยร่วมไข้เลือดออก

 การทดลองทางคลินิก

จากผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการโดยบริษัทคิรินโฮลดิ้งส์จำกัด*5สถาบันวิจัยกลางของคิริน (Kirin Central Research Institute) ประจำบริษัทคิรินโฮลดิ้งส์จำกัดและศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อในเขตร้อน (TIDREC) ที่มหาวิทยาลัยมาลายาได้ร่วมมือกันในโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับพลาสมาสายพันธุ์จากLactococcus lactis (LC-Plasma) กับโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนธันวาคม2562 ถึงกุมภาพันธ์2563 ในช่วงเวลาการทดลองนี้มีการขอให้ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีประมาณ100 คนผู้ถือสัญชาติมาเลเซียและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไข้เลือดออกใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรับประทานยาเม็ดที่มีLC-Plasma (ประมาณ100 พันล้านเซลล์) หรือยาหลอกเป็นเวลา8 สัปดาห์และวัดอาการผลการศึกษาพบว่าLC-Plasma สามารถลดจำนวนวันสะสมซึ่งปรากฏอาการคล้ายไข้เลือดออกได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นปวดศีรษะปวดข้อและปวดหลังตา (ภาพที่1-3) ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าLC-Plasma ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสามารถช่วยบรรเทาอาการและป้องกันความรุนแรงของโรคได้ในขณะที่ทางเลือกอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับโรคไข้เลือดออกคือการบำบัดด้วยการใช้วิธีการแก้ปัญหา

รูปที่1-3 การเปรียบเทียบจำนวนวันรวมที่มีอาการเฉพาะของโรคในเขตร้อน เช่น ไข้เลือดอออก (อาการแทน)

*5: Tsuji et al., Antiviral Res (2018) / Suzuki et al., Int J Mol Med. (2019)

เค้าโครงงานวิจัยร่วม

 • สถานที่: ห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาการควบคุมภูมิคุ้มกันศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อเขตร้อน (TIDREC) มหาวิทยาลัยมาลายา
 • นักวิจัยรับเชิญ: นักวิจัยหนึ่งท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์รับเชิญจากบริษัทคิรินโฮลดิ้งส์จำกัด
 • ระยะเวลาการวิจัย: ตั้งแต่ปลายปี2564ถึงเดือนธันวาคม2566 (หลังจากนั้นจะขยายระยะเวลาตามความคืบหน้าของโครงการและการวิจัย)
 • หัวข้อการวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเขตร้อนเพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขในภูมิภาคและเร่งการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศในส่วนธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพของคิรินโฮลดิ้งส์โดย:
  • การยืนยันประสิทธิภาพของLC-Plasma ในการต่อต้านไวรัสโรคเขตร้อน (การวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก)
  • การยืนยันประสิทธิภาพของLC-Plasma ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเขตร้อน (การทดลองทางคลินิก)
  • การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจLC-Plasma ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post