Digiqole ad

ผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆ

 ผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ ถูกเสียงข้างมากในสภาตีตก

เป็นการตีตกหลังจากที่บรรดาขั้วพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่า จะไม่รับ

เช่นเดียวกับบรรดา 250 ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งโดยอำนาจ คสช. เกือบทั้งหมดก็บอกแล้วว่าจะไม่รับร่างฉบับประชาชน

เป็นเรื่องของผลประโยชน์เฉพาะตัวล้วนๆเลยหรือไม่ เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาผ่าทางตันการเมืองจากการสืบทอดอำนาจ คสช.

สามารถตอบได้ด้วยตัวเอง

หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีผลบังคับใช้ขึ้นมา ผลประการแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ การปิดฉาก 250 ส.ว.

หมดตำแหน่ง หมดเงินเดือน หมดอำนาจ โดยเฉพาะอำนาจในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เขียนโดย มีชัย ฤชุพันธุ์ ให้อำนาจไว้ แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมาจากการแต่งตั้ง

ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชน

เมื่อ 250 ส.ว.ถูกปิดฉาก การที่จะตีกินในการหว่านล้อมให้เกิดการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็จะเปลี่ยนไป

บรรดาพรรคการเมืองที่พร้อมตระบัดสัตย์ ที่พร้อมจะไม่ซื่อสัตย์ต่อเสียงของประชาชน จึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้ 250 ส.ว.ถูกปิดฉากลงไปได้ เพราะถ้า 250 ส.ว.จบ พรรคร่วมรัฐบาลก็จบไปด้วย

ฉะนั้นต่อให้สวนกระแสความรู้สึกของประชาชน ก็รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่จะทำให้ ส.ว.สูญพันธุ์ไม่ได้

จึงกลับมาสู่คำถามว่า “นี่คือการคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองใช่หรือไม่”

กับประชาชนที่มีคำตอบในใจชัดเจนแล้วว่า ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง กับผลประโยชน์ของประชาชนนั้น คนกลุ่มนี้เลือกใคร

ขณะที่ประชาชนเดือดร้อนลำบากจากพิษเศรษฐกิจ แต่คนกลุ่มนี้มีเงินเดือนอู้ฟู้อิ่มหนำสำราญ

แบบนี้ถึงเวลาหรือยังที่ประชาชน ควรที่จะให้บทเรียนครั้งสำคัญกับนักการเมืองที่ไม่ได้ยืนข้างประชาชน

เศษเงินจากการซื้อเสียง เพื่อหวังจะเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ ไม่ใช่บุญคุณ และต้องถูกตอบโต้

เมื่อไม่ฟังเสียงประชาชนแบบนี้ ประชาชนก็ต้องสอนบทเรียนให้นักการเมืองเหล่านี้ได้รู้เลยว่า จะเลือกตั้งอีกกี่ครั้งก็ไม่มีวันที่จะชนะ

ภูวนารถ ณ สงขลา

Advertisement
Facebook Comments

Related post