Digiqole ad

ผลการดำเนินงานทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกกรุงเทพมหานคร “Bangkok CCRT” วันที่ 15 – 25 ก.ค. 64

 ผลการดำเนินงานทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกกรุงเทพมหานคร “Bangkok CCRT” วันที่ 15 – 25 ก.ค. 64
Advertisement
🚑ผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT
🗓วันที่ 15 – 25 ก.ค. 64
■ชุมชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 1,374 แห่ง
■ประชาชนที่เข้ารับบริการ 63,092 ราย
■ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีน (อายุ 60+ / 7 กลุ่มโรค / หญิงตั้งครรภ์) 45,997 ราย
Advertisement
■ประชาชนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK 9,022 ราย
▪︎พบเชื้อ 1,093 ราย
– นำส่งโรงพยาบาล 33 ราย
– นำส่งศูนย์พักคอยฯ (CI) 11 ราย
– แยกกักตัวที่บ้าน (HI) 1,049 ราย
▪︎ไม่พบเชื้อ 7,929 ราย
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จิตอาสาพระราชทาน 904 และภาคประชาชน จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ระหว่างวันที่ 15 – 31 ก.ค. 64 โดยทำหน้าที่ดังนี้
1️⃣ สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์
2️⃣ ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit
3️⃣ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI : Community Isolation)
4️⃣ ดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ตามความเหมาะสม
5️⃣ ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์
6️⃣ สื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/7eWP9

Related post