Digiqole ad

ผลการจัดอันดับ QS ในระดับเอเชีย ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเกริกได้รับการจัดอับที่ 149  เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทยและได้รับรางวัล “QS Five-star Excellent University”

 ผลการจัดอันดับ QS ในระดับเอเชีย ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเกริกได้รับการจัดอับที่ 149  เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทยและได้รับรางวัล “QS Five-star Excellent University”
Social sharing
Digiqole ad

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามเวลาประเทศไทย บริษัทคอกโครัลลีไซมอนส์ Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดการประชุม (QS Higher Ed Summit : Asia Pacific 2022 ) ณ กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งงานนี้เป็นการประชุมาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดที่จัดโดย QS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมี  Ma’ruf Amin รองประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้  นอกจากนี้ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ยังได้เดินทางมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย  อีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยอีกหลากหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นอย่างมาก

QS เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในด้านการศึกษาระดับอุดมการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระดับโลก  มีการแบ่งปันข้อมูลที่ทันสมัยทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับสื่อต่างๆทั่วโลก  ในปัจจุบันQS World University Rankings™  ถือเป็นหนึ่งในการจัดอันที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกที่มีมหาวิทยาลัยชั้นจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับ

ในการประชุม (QS Higher Ed Summit : Asia Pacific  ) QS ได้เปิดเผยรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับในเอเชีย ครั้งล่าสุดในปี 2023  ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้    ได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 760 แห่ง จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมมากกว่า 8,000 แห่งในเอเชีย ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าในปีที่ผ่านๆมา ซึ่งสำหรับ    ประเทศไทยนั้น มีมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ 150 อันดับแรกซึ่งได้แก่  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยตัวชี้วัดในการจัดอันดับของ QS ในระดับเอเชียนั้น ได้มีการพิจารณาอย่างครอบคลุมมากกว่า      สิบด้านรวมทั้งด้านวิชาการและการสอน ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่แสดงถึงความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมทั้งการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าสู่อันดับ 150 แรกล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)  และในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกริก เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ได้การจัดอันดับในระดับ 150 อันดับแรกของการจัดอันดับ QS ในระดับเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 34 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สถาบัน QS กล่าวว่า “มันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าสู่การจัดอันดับ QS จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ให้ความสำคัญทางการศึกษามากขึ้น พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และมุ่งมั่นที่ในการทำงานวิจัยเชิงวิชาการมาขึ้นด้วยเช่นกัน จึงพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกการจัดอันดับถือว่าได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับสูงและเป็นที่ยอมรับ การจัดอันดับ QS ยังแสดงให้นักศึกษาที่สนใจในการศึกษาต่อในต่างประเทศเห็นว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา”

ในการประชุมครั้งนี้  QS ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในการจัดอันดับดาวในปีนี้(QS Stars Rankings)  ซึ่งเป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  โดยเริ่มจากระดับ 0-5 ดาว ซึ่งจะประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งหมด 8 ด้าน  โดยในปี 2022  มีมหาวิทยาลัย จำนวน 1,200 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมในการประเมิน และมีเพียง 83 แห่งที่ได้รับคะแนนในระดับ 5 ดาว ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเอเชียเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 650 แห่ง   ที่เข้าร่วมการประเมิน และมีเพียง 23 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการประเมินคะแนนในระดับ 5 ดาว    สำหรับประเทศไทยนั้น มีมหาวิทยาลัยเพียง 3 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว ได้แก่    มหาวิทยาลัยเกริก  มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ในบรรดาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยเกริกได้รับ    ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่  149        ในการจัดอันดับ QS ในระดับเอเชีย  และได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว (QS Stars Rankings ) ในปี 2565                 ในด้านการสอน  ด้านการจ้างงาน  ด้านความเป็นนานาชาติ  ด้านการพัฒนางานวิจัย  ด้านการเรียน              ผ่านระบบออนไลน์  ด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น ที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว และเนื่องด้วยคะแนนรวมอยู่ในระดับห้าดาว จึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็น “มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว(Rated Krirk University as a Five Stars institution for Excellence)

โดยผู้ที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาเกริกเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมและรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ได้แก่  Dr. Zhang XuWei รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก  Dr. Lin YuZhi รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก   และ Dr. John Walsh รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก              จากการให้สัมภาษณ์ของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก Dr. Zhang XuWei กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณสถาบัน QS และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้เป็นผลมาจากความพยายามอย่างไม่ลดละ ของคณาจารย์และนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริกต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านอีกครั้งที่ทุ่มเท กระตือรือร้นในการทำงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงยกระดับการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาของเราจะได้รับคุณภาพการศึกษาและการบริการที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุด ความสำเร็จในวันนี้จะเป็นกำลังใจในการทำงานในอนาคตของพวกเรา พวกเราจะทุ่มเทและพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเกิดการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น”

Facebook Comments

Related post