Digiqole ad

ผบ.เรือนจำ อ.พล จ.ขอนแก่น นำข้าราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

 ผบ.เรือนจำ อ.พล จ.ขอนแก่น นำข้าราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ.ศาลจังหวัดพล นายปารเมศ คงรอด ผู้บัญชาการเรือนจำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พร้อมข้าราชการ,เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมอำเภอพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์

Facebook Comments


Social sharing

Related post