Digiqole ad

ผบ.พล.ร.15 พบปะตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล ชุดการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies Slam ประจำปี 2567

 ผบ.พล.ร.15 พบปะตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล ชุดการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies Slam ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 0830 น. ที่ ลานพื้นแข็ง ศาลาสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะให้กำลังใจกำลังพลในการแข่งขันทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567 พร้อมทั้งรับชมการฝึกซ้อมของกำลังพล และให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งมีกำลังพลในหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 15 เข้ารับการฝึกเพื่อเตรียมการแข่งขัน ตรวจสอบและประเมินผลในระดับกองทัพบก ตลอดจนได้มอบงบสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลก่อนการแข่งขันประเมินตรวจสอบระดับกองทัพไทยต่อไป

สำหรับการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำนั้น มีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในระเบียบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำสอนแบบการฝึกพระราชทานการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำโดยทรงพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ เป็นการออกกำลังในลักษณะการออกกำลังอย่างต่อเนื่องเป็นการยืดหยุ่นร่างกาย และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ กองทัพไทยจึงได้กำหนดให้มีการขยายผลการฝึกทางทหารประกอบดนตรี โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยระดับกรมให้เป็นตัวแทนระดับกองทัพภาค แข่งขันตรวจสอบระดับกองทัพบก และกองทัพไทย

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้ารับการแข่งขันทุกนายได้น้อมนำหลักคำสอนตามแบบฝึกพระราชทานมาฝึกปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ และให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งอดทน ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไม่ว่าจะร้อน หรือเหนื่อยขนาดไหน แต่ก็ขอให้ภูมิใจเนื่องจากผู้เข้ารับการแข่งขันทุกนายคือตัวแทนของกองพลทหารราบที่ 15 จงภูมิใจในตัวเอง และทำออกมาให้ได้ดีที่สุด ขอให้กำลังพลทุกส่วน ทุกฝ่าย นำความภาคภูมิใจมาสู่กองพลทหารราบที่ 15 และ เป็นเกียรติประวัติแก่กรม กอง ของตัวเองต่อไป ” ตำแหน่งอยู่ไม่นาน แต่ตำนาน จะคงอยู่ตลอดไป
” Hop to the bodies slams กองพลทหารราบที่ 15 ( ไม่เป็นสองรองใคร )“
# วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post