Digiqole ad

ผบ.ทอ.วางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปีที่ ๖๘

 ผบ.ทอ.วางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปีที่ ๖๘
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปีที่ ๖๘ ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของจอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ทรงริเริ่มกิจการด้านการบินอย่างจริงจัง และส่งบุพการีทหารอากาศทั้ง ๓ ท่าน ไปศึกษาด้านการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าที่สุดในขณะนั้น จากนั้น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ ได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่ว่า “เราต้องมีโรงเรียนผลิตนายทหารสัญญาบัตรของเราขึ้นเองให้จงได้” หลังจากกลับจากศึกษาด้านการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ต่อมา พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น ได้สานต่อปณิธานนี้ โดยนำโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศเสนอต่อกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๕ และได้รับนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นแรกในปีถัดมา

ทั้งนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๖ จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้นมา จากวันนั้นจนถึงวันนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก ของกองทัพอากาศมากว่า ๖,๔๐๐ นาย เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เพื่อพัฒนาสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ให้ก้าวสู่การเป็น สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำ และเป็นสถาบันปัญญาแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาในทุกภาคส่วน ทั้งการยกระดับคุณภาพศึกษา และกระบวนการสรรค์สร้างนักเรียนนายเรืออากาศ โดยมีการกำหนดวิถีเรืออากาศที่ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานระบบความคิดที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งพวกเขาจะเป็นอนาคตของกองทัพอากาศต่อไปในวันข้างหน้า

Facebook Comments

Related post