Digiqole ad

ผบ.ทอ.ตรวจความพร้อมกรอนเปิดให้บริการศูนย์บริการฉีดวัคซีน

 ผบ.ทอ.ตรวจความพร้อมกรอนเปิดให้บริการศูนย์บริการฉีดวัคซีน
Advertisement

 

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ (ผบ.ศปม.ทอ.) เดินทางตรวจความพร้อมขั้นสุดท้ายของการจัดตั้งสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนของกองทัพอากาศ ก่อนเปิดให้บริการในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จัดตั้งศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศขึ้น เพื่อเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล ฯ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ พร้อมตรวจจุดให้บริการต่าง ๆ ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ได้แก่ จุดลงทะเบียนและรับบัตรคิว จุดชั่งน้ำหนักและวัดความดัน จุดคัดกรองและส่งเอกสารยินยอม จุดรอรับการฉีดวัคซีน จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตอาการและลงทะเบียนหมอพร้อม และจุดตรวจสอบและรับใบนัด ในโอกาสนี้ได้นำคณะข้าราชการที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศเข้ารับการฉีดวัคซีนและทดสอบการปฏิบัติในจุดต่าง ๆ รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและให้บริการแก่ผู้มาฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถรองรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนได้วันละ ๑,๐๐๐ คน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ (DMHTTA) เพื่อให้การบริการวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็วและปลอดภัย

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/haMJy

Related post