Digiqole ad

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

 ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ ( 30 มิถุนายน 2567 ) เวลา 09.00 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วย พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ ตลอดจนรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งมอบนโนบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ตำรวจ,ผู้บังคับกองร้อยฯ และกำลังพล ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ได้พบปะกำลังพลพร้อมกล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่มาพบปะพร้อมติดตามผลการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมาให้กำลังใจทุกคนเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานของทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับภารกิจแล้วก็ปฏิบัติงานให้เต็มที่ รวมถึงมารับรู้ข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำมาแก้ไขและเต็มเติมสิ่งที่ขาด วันนี้ได้มารับฟังบรรยายสรุปแล้ว ซึ่งสถิติลดลงและขอชื่อชมการทำงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ที่สามารถปฎิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ใว้วางใจเป็นสิ่งที่เราทุกคนปราถนาด้วยความภาคภูมิใจกับภารกิจหน้าที่และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะเป็นต้นแบบในการทำงานในพื้นที่ต่อต่อไป

จากนั้น เวลา 10.00 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดใกล้กับสามแยกทางเข้าบ้านสกูปา ใกล้กับโรงเรียนศรีสวรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านไอร์ตืองอ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้ จ่าสิบเอก เจริญ เพ็ชรภิมล นายสิบส่งกำลัง กองบังคับการกองร้อย กองร้อยทหารพรานที่ 49 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้รับบาดเจ็บ ก่อนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงพักรักษาตัว ประกอบด้วย อาสาสมัครทหารพราน มะรอนิง แกะซิ พลนำสารกองบังคับการกองร้อย กองร้อยทหารพรานที่ 4110 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ อาซูวัน เปาะจิ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส , จ่าสิบตำรวจ วรวิทย์ ณะรัตตะ เจ้าหน้าที่ควบคุมและต่อต้านวัตถุระเบิด และสิบโท อดิศัย สุขศิริวัฒน์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4406 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post