Digiqole ad

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

 นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 10 ก.ค.67 เวลา 10.00 น.ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและชมวิดิทัศน์บรรยายสรุปการปฎิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในด้านต่างๆ โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.,พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบช. ตชด.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ของ บช.ตชด. ดังนี้
1.เข้มงวดการตรวจสอบลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายหรือเลี่ยงภาษี
2.เน้นย้ำกวดขันการลักลอบจำหน่ายเสพติดรายใหญ่ ตามแนวชายแดน
3.ดำเนินการดูแลขับเคลื่อนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างใกล้ชิดตลอดจนการได้ตรวจเยี่ยมสภาพแฟลต บ้านพักอาศัยของข้าราชการในสังกัด บช.ตชด.

โดย นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้บช.ตชด.เสนอของบประมาณเพิ่มเติม ทั้งด้านกำลังพลและสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต การทำงาน รวมทั้ง ที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพดี มีความพร้อมอย่างเพียงพอ ตลอดจน การของบประมาณสนับสนุน การปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนในเขตเมืองหรือเขตชนบท ถือเป็นการสานต่อพระราชปณิทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในเรื่องการศึกษาของเยาวชนในเขตชนบทและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เยาวชนในชนบท มีความรู้อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชนบท สังคม และประเทศชาติ สืบต่อไป

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post