Digiqole ad

ผบก.จร. มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยแต่ละกองกำกับการ และหัวหน้าสถานี ในสังกัด บก.จร.

 ผบก.จร. มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยแต่ละกองกำกับการ และหัวหน้าสถานี ในสังกัด บก.จร.

กองบังคับการตำรวจจราจร จัดการประชุมรับมอบนโยบายจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยพล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผบก.จร.(จ.1) พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.จร.(จ.2) พ.ต.อ.สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล(จ.3) พ.ต.อ.สมชาย เขียวจักร์ รอง ผบก.จร.(จ.4) พ.ต.อ.ฤทธิดล ธีรเนตร รอง ผบก.จร.(จ.6) ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยแต่ละกองกำกับการ และหัวหน้าสถานี ในสังกัด บก.จร.เพื่อนำไปสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตนครบาล ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร

Advertisement
Facebook Comments

Related post