Digiqole ad

ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดกิจกรรม Financial Literacy สำหรับผู้สูงอายุ ปี 2567

 ผช.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดกิจกรรม Financial Literacy สำหรับผู้สูงอายุ ปี 2567
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Financial Literacy สำหรับผู้สูงอายุ ปี 2567

โดยมีนางวราภรณ์ ภูษณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับและบรรยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ แนะนำวิธีการใช้ Application GHB ALL GEN, Application Line : GHB Buddy นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรรับเชิญจากศูนย์ฝึกอาชีพสอนอาชีพหลังเกษียณ ณ ห้องประชุมอัมรินทร์ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567

Facebook Comments

Related post