Digiqole ad

“ป.โท นิติศาสตร์ ราม ลพบุรี” รุ่น 5 มอบเสื้อรุ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฯ”

 “ป.โท นิติศาสตร์ ราม ลพบุรี” รุ่น 5 มอบเสื้อรุ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฯ”
Social sharing
Digiqole ad

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 5 นำโดย พ.อ.วิชัย ทรัพย์สิน, พ.ต.ท.เรวัตร บุญโถ นายนพพล น้อยบ้านโง้ง  พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์ ลพบุรี รุ่นที่ 5 ได้มอบเสื้อรุ่นให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี

พ.ต.ท.เรวัตร บุญโถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เปิดเผยว่า นักศึกษา ป.โท รุ่นที่ 5 ได้จัดทำเสื้อรุ่นขึ้น เนื่อวจากตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้มาทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์หลายๆเรื่องจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำเสื้อรุ่นพร้อมได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดลพบุรีทุกๆท่าน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

Facebook Comments

Related post