Digiqole ad

ปี 63 ‘อสมท’ เผยรายได้ 1,511 ล้านบาท มุ่งพัฒนาธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่ง

 ปี 63 ‘อสมท’ เผยรายได้ 1,511 ล้านบาท  มุ่งพัฒนาธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่ง
Social sharing

Digiqole ad

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการทั้งหมดในปี 2563 มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน   1,511 ล้านบาท โดยธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุยังคงสร้างรายได้สูงสุดให้กับบริษัท วางเป้าปี 64 สร้างรายได้จากการพัฒนาที่ดิน 3 แปลง พร้อมลุยแผนพัฒนาธุรกิจเดิม เสริมเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ     และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ย้ำวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว Provider of trustworthy, accurate and timely content”

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และ รักษาการในตำแหน่ง กก.ผอ.ใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  “อสมท รายงานงบการเงินปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผลการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ในปี 2563 มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,511   ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3,582 ล้านบาท ผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 2,020 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสำคัญที่บันทึกในงบการเงินปี 2563 เกิดจากการดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan : MSP) เพื่อปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายบุคลากรในอนาคต จำนวน 432 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้อยค่าสินทรัพย์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่     ตัวเงิน จำนวน 1,154 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานปี 2563 ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้กับ อสมท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 61 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยธุรกิจวิทยุมีโครงสร้างรายได้ ร้อยละ 32 ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (BNO) ร้อยละ 30  ธุรกิจโทรทัศน์ ร้อยละ 29 ธุรกิจดิจิทัล ร้อยละ 3 ธุรกิจใหม่และอื่นๆ ร้อยละ 6”

ธุรกิจโทรทัศน์  มีรายได้ จำนวน 441 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการซื้อโฆษณา และการปรับผังรายการใหม่ให้มีความโดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น ซีรีย์จีนอมตะชุดเปาบุ้นจิ้น, รายการข่าวภาคค่ำ และรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ นอกจากนี้ บมจ.อสมท ได้พัฒนาผังรายการอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564    มีสัดส่วนรายการประเภทต่างๆดังนี้ รายการข่าวและการรายงานสถานการณ์ ร้อยละ 35.70 รายการบันเทิง ร้อยละ 43.91 สาระบันเทิง ร้อยละ 9.53 สาระความรู้ ร้อยละ 7.21 และกีฬาร้อยละ 3.65

ธุรกิจวิทยุ  มีรายได้จากคลื่นวิทยุส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 477 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อผลักดันรายได้เท่าเดิม โดยคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ยังแสดงผลงาน     โดดเด่นสามารถทำรายได้สูงสุด  ตามด้วยคลื่นความคิด FM 96.5 MHz, คลื่น FM 100.5 MHz News Network, คลื่น MET 107 MHz, คลื่น Active radio FM 99 MHz และคลื่น Mellow 97.5 MHz ตามลำดับ

นายสิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทุกอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจจึงต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบ  ต่ออุตสาหกรรมสื่ออย่างมาก ถึงแม้จะมีการใช้งบโฆษณากับสื่อโทรทัศน์เป็นจำนวนมากที่สุดแต่กลับมีการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับสื่ออินเตอร์เน็ต บมจ.อสมทจึงได้ปรับแผนธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในภาวะที่เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง ในปี 2562  ที่ผ่านมา อสมท ได้ดำเนินโครงการ MSP ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปี 2564 ลงได้ประมาณกว่า 200 ล้านบาท พร้อมมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการพัฒนาที่ดินจำนวน 3 แปลง ที่กำลังดำเนินการพิจารณาออกข้อกำหนดเพื่อสรรหาคัดเลือกผู้ลงทุนและเสนอผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับการพัฒนาโครงการบนที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 เชื่อว่าจะได้นักลงทุน      เข้ามาพัฒนาที่ดินฯ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่ บมจ.อสมท จะได้ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ขณะเดียวกัน บมจ. อสมท ยังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว” Provider of trustworthy, accurate and timely content  เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้อง และยังมุ่งพัฒนาผังรายการอย่างต่อเนื่อง พร้อมคัดสรรรายการ                            ที่ สามารถเพิ่มความนิยมจากผู้ชมได้มากขึ้น

Facebook Comments


Social sharing

Related post