Digiqole ad

ปี 2023 ถือเป็นปีแห่งการเติบโต”พรรคก้าวไกล”

 ปี 2023 ถือเป็นปีแห่งการเติบโต”พรรคก้าวไกล”
Social sharing
Digiqole ad
🍊 เราชนะการเลือกตั้ง 14 พ.ค. มาเป็นอันดับ 1 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 14,438,851 คน
🍊 ได้รับอุดหนุนเงินภาษีจากประชาชน 83,733 คน รวมเป็นเงินกว่า 39.9 ล้านบาท เป็นพรรคที่มีประชาชนอุดหนุนภาษีมากที่สุด 3 ปีซ้อน
🍊 จัดเวที “ก้าวต่อไป ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน” เมื่อ 24 ก.ย. เป็นกิจกรรมพบปะสมาชิกพรรค ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่พรรคเคยทำมา
🍊 จัดตั้งกลไกใหม่ “ตัวแทนพรรคประจำอำเภอ” หรือ ตทอ. (ปัจจุบันมี 85 แห่ง) เพื่อให้โครงสร้างการบริหารพรรคยึดโยงกับสมาชิกให้มากที่สุด โดย ตทอ. มาจากการเลือกตั้งทางตรงของสมาชิกในแต่ละอำเภอ ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ผลักดันสิ่งที่สมาชิกพรรคก้าวไกลในอำเภอหรือจังหวัดนั้นอยากเห็น
🍊 เรามีสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้น จาก 55,953 คนเมื่อปี 2565 เพิ่มเป็น 85,976 คนในปีนี้ (ข้อมูลวันที่ 24 ธันวาคม 2566)
.
การเติบโตทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากแรงสนับสนุน และความไว้วางใจของพี่น้องประชาชน
.
ทุกคะแนนเสียง ทุกบาทของเงินบริจาค ทุกจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่เพียงสถิติตัวเลข แต่คือสิ่งบ่งชี้ได้ชัดเจนที่สุดว่าพรรคก้าวไกลยังเป็น “ความหวัง” ของประชาชน มีคนเห็นด้วยกับแนวทางและเป้าหมายของพรรค พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้น
.
ทำให้พรรคการเมืองนี้ เป็นพรรคที่มีชีวิตเสมอ ไม่ใช่แค่ช่วงเลือกตั้ง
ทำให้พรรคการเมืองนี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่เกิดและตั้งอยู่ได้ด้วยประชาชน
ทำให้พรรคการเมืองนี้ จำเป็นต้องมีอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม
.
ตลอดปีนี้ ขอขอบคุณประชาชนที่ทำให้พรรคก้าวไกล มาไกลได้ขนาดนี้
.
ปีหน้า 2024 เดินหน้าต่อ สู่การเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศ
.
ร่วมสร้างพรรคก้าวไกลของเราให้เติบโต ด้วยการ:
👉สมัครสมาชิก แบบรายปี 200 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท
👉บริจาคเงินให้พรรคก้าวไกล หากบริจาคภายในสิ้นปีนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย สูงสุด 10,000 บาท (ลิงก์ในคอมเมนต์)
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post