Digiqole ad

2566 ปีเถาะกระเทาะใจคนไทย

 2566 ปีเถาะกระเทาะใจคนไทย
Social sharing

Digiqole ad

ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปีเถาะ 2566 “อปท.นิวส์โพล” กะเทาะใจคนไทย พบมองการเมืองติดลบเพราะเอาแต่แย่งชิงอำนาจไม่
ทำงานเพื่อประชาชน อยากให้รีบยุุบสภาเลือกตั้งใหม่ ได้นายกรัฐมนตรีทีเป็น ส.ส. มีฝีมือกอบกู้เศรษฐกิจที่่เริ่่มฟื้้นตัวแต่ก็ยังมี
ความไม่แน่นอน
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post